แผนที่จังหวัดมหาสารคาม

อาณาเขตที่ตั้งจังมหาสารคาม
 
 
 

 

                                                     ทิศเหนือ            ติดต่อกับ     จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
                                                     ทิศใต้               ติดต่อกับ     จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
                                                     ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ     จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์
                                                     ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ     จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ที่มา  http://www.onzonesan.com/index.php?topic=237.0

 

Comments