Tên của bạn trong TLBB

Dùng ngày tháng năm sinh để tính ra một cái tên trong thế giới Thiên Long Bát Bộ
(sưu tầm tại: http://forum.gate.vn/tlbb/showthread.php?t=93458)
 • Đầu tiên là họ: số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn đó!
 • 0: Liễu
 • 1: Đường
 • 2: Nhan
 • 3: Âu Dương
 • 4: Diệp
 • 5: Đông Phương
 • 6 : Đỗ
 • 7: Lăng
 • 8: Hoa
 • 9: Mạc
 • Thứ hai là tên đệm: tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn (nghe hay hay đó nhỉ!)
 • 1: Lam
 • 2: Thiên
 • 3: Bích
 • 4: Vô
 • 5: Song
 • 6: Ngân
 • 7: Ngọc
 • 8: Kì
 • 9: Trúc
 • 10: không có tên đệm
 • 11: Y
 • 12: Nhược
 • Thứ ba là tên: ngày sinh của bạn là tên của bạn (tất nhiên rồi ^^!)
 • 1: Lam
 • 2: Nguyệt
 • 3: Tuyết
 • 4: Thần
 • 5: Ninh
 • 6: Bình
 • 7: Lạc
 • 8: Doanh
 • 9: Thu
 • 10: Khuê
 • 11: Ca
 • 12: Thiên
 • 13: Tâm
 • 14: Hàn
 • 15: Y
 • 16: Điểm
 • 17: Song
 • 18: Dung
 • 19: Như
 • 20: Huệ
 • 21: Đình
 • 22: Giai
 • 23: Phong
 • 24: Tuyên
 • 25: Phong
 • 26: Vy
 • 27: Nhi
 • 28: Vân
 • 29: Giang
 • 30: Phi
 • 31: Phúc

Comments