เอกสารคู่มือ แบบประเมิน และรหัสผ่าน หรือประเมินลดเวลาเรียน ที่นี่ |ที่นี่ หรือ ที่นี่ 
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศลดเวลาเรียน st...
SmartTrainer สรุปเอกสารก่อนประชุม 23-24 ที่นี่
วีดิทัศน์ สพฐ. อธิบายการจัดกิจกรรม 4 กลุ่ม ตามนโยบายลดเวลาเรียน

สอนน้อย เรียนมาก ที่...ทุ่งยาวคำโปรย
ที่ผ่านมา...นักเรียนไทย เรียนหนักมากBBL 20 มิถุนายน  25558
โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น

BBL 21 มิถุนายน 2558 
โรงแรมเซนทารา ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหาร
 

Recent Announcements

 • sununtha นางสุนันทา  พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  Posted Oct 13, 2015, 10:18 PM by sup supKorat
 • poonsuk นางพูนสุข  มนต์ทิพย์วรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  Posted Oct 13, 2015, 10:03 PM by sup supKorat
 • Monthira นางสาวมนทิรา  ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  Posted Oct 13, 2015, 9:59 PM by sup supKorat
 • supawat นางสุภวัตน์  อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  Posted Oct 13, 2015, 9:56 PM by sup supKorat
 • narongsak นายณรงค์ศักดิ์  แพ่งสูงเนินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  Posted Oct 13, 2015, 9:54 PM by sup supKorat
Showing posts 1 - 5 of 18. View more »
 

ข่าวสารการศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »