Beschrijving loopbaan.

Opleiding en beroep (wie ben ik…?)

Na de lagere school ben ik gestart met een technische opleiding waar ik veel interesse had in algebra en schema’s tekenen. Mede door deze interesse heb ik mij vervolgens verdiept in de richting elektrotechniek. Hier had ik als keuzevak o.a. bedrijfskunde.

 

Na het met goed resultaat doorlopen van de LTS en MTS heb ik diverse functies vervuld.

Bij CAPAX te Eindhoven ben ik in dienst getreden als assistent afdelingschef. Hier had ik de leiding over een afdeling, van ca. 60 medewerkers, die in serie- en massaproductie elektronische variabele toerenschakelaars voor boormachines produceren.

Gedurende deze periode heb ik in de avonduren met succes de cursus Middle Management en Voorbereidend Hoger Management bij ISW gevolgd.

Vervolgens heb ik een leidinggevende functie bekleed op de afdeling Boormachine motoren, onderdeel Stator. Waarna ik doorgestroomd ben naar de afdeling planning.

 

Door mijn ervaring als afdelingschef waren het productieproces, het assortiment en alle “inn and outs” mij bekent. Als Planner-expediter boekte ik succes door tussenvoorraden weg te plannen. Daarnaast daalde de totale voorraad met 40 % en steeg de voorraad turnover.

Dit succes had ik mede te danken aan mijn analytisch denkvermogen en het kunnen aanbrengen van structuur en systeem.

Tijdens deze periode heb ik wederom met succes een cursus Logistiek Management bij ISW gevolgd.

 

Hierna heb ik een overstap gemaakt naar Decor Son BV. Dit is een handelsonderneming in bouwmaterialen voor de grotere doe-het-zelf-organisaties in Nederland en België. Het assortiment omvatte ca. 3000 artikelen met o.a. isolatiematerialen, betonproducten, wand- en vloertegels, badkamer assortiment, zand- en grintzakken en houtskool.

Als Hoofd Bestelbureau was ik verantwoordelijk voor de totale voorraad en de productieplanning van de door Decor zelf geproduceerde artikelen. Ook contacten met leveranciers m.b.t. kwaliteit, levertijd en transporten behoorden tot mijn takenpakket.

De beheersing van de goederenstroom met behulp van een computerprogramma heb ik mede verwezenlijkt, als ook 98 % uitleveringsgraad met een voorraad turnover van 11 per jaar en een totaal waarde die verantwoord was t.o.v. de verkopen.

 

In 1997 ben ik met enthousiasme gestart met een opleiding tot Kwaliteitsmedewerker in de metaal; drie maanden theorie en zes maanden stage bij Autorecycling Hapert BV., de grootste industrieel auto-recyceler van Nederland in het kader van de verwijdering premie.

Basisvakken die ik gevolgd heb tijdens deze opleiding waren ISO-certificering, integrale kwaliteitszorg, ARBO- VCA- en Milieucoördinatie en managementaspecten. De taken die ik tijdens mijn stage heb verricht zijn o.a. het kwaliteitshandboek schrijven, het calamiteitenplan en de boekhouding van de afvalstroom opzetten en indienen, functieomschrijvingen opstellen, inwerkprocedure en opleidingsplan maken, de risico-inventarisatie en evaluatie uitvoeren en het archief organiseren.

Het bedrijf behaalde bij certificering een score van 100 % en een goedgekeurd calamiteitenplan.

 
In 1998 begon ik als Hoofd Logistiek bij Franklin BV. in Raamsdonksveer. Deze onderneming produceert en mengt veevoeder additieven. Ik was hier verantwoordelijk voor het optimaal doen verlopen van het uitleveringsproces, van orderontvangst tot en met de facturering.

Als taken had ik onder anderen; de dagelijkse facturering van uitgaande goederen.

Het verwerken van alle goederen mutaties in de computeradministratie zoals het invoeren van verkoop- en inkooporders ( in AFAS software ). De controle van ontvangen rekeningen. Het afroepen van grondstoffen en maken van een productieplan en overzichten ten behoeven van aansturing van productie en verkoop.

 

In 1999 ben ik bij Dycore Vloersystemen BV in Oosterhout begonnen als Expeditieplanner.

Deze onderneming produceert en levert voorgespannen kanaalplaat vloeren aan de bouw.

De vloeren worden volgens door klanten opgegeven bouwspecificaties geproduceerd.

Tot mijn hoofdtaak behoorde het aanvoeren van de vloer voor montage op de bouw.

Daarvoor werden door mij met uitvoerende (Uitvoerders en Aannemers ) afspraken gemaakt voor uitlevering, hoofdzakelijk onder de bouwkraan. Hiervoor zorgde ik voor de juiste indeling en invoering van de opdrachten t.b.v. expeditie en facturering.

Het ging hierbij meestal om utiliteitsbouw, grotere bouwprojecten, waarbij vooraf de tijdsspannen waarmee de diverse opeenvolgende vrachten voor montage moesten arriveren, gepland werden.

Tevens was ik verantwoordelijk voor het meeleveren van de juiste gecertificeerde hijsmiddelen en de benodigde mee te leveren overige materialen zoals raveelijzers ed.

Het gemiddelde aantal vrachten per dag was ca. 80, waarvan minimaal 95 % op tijd op de bouw arriveerde. Ik instrueerde hiervoor diverse Transportfirma’s.

 

In januari 2008 startte ik bij Corus Cold Form Tubes BV. in Oosterhout als Planner Plant Maastricht.

Tot mijn taken en verantwoordelijkheid behoorde het volgens opgegeven prognoses invoeren van de geschatte verkopen in het SAP ERP systeem voor het hele productgamma.

Hierbij wordt m.b.t. efficiëntie gekeken naar productievolgorde en productiecapaciteit.

Het monitoren en bijstellen van deze getallen indien niet volgens de prognose verkocht kon worden en het verlenen van verkoop akkoord t.a.v. bestelde materialen hiervoor.

Het wekelijks afsluiten van de verkooptermijn en het opgeven van de productieplanning aan de Plant Maastricht waarbij grotendeels de productievolgorde vastgesteld was.

Het mede toezien op het op tijd aanwezig zijn van de voor productie benodigde bandstaal.

Wegens reorganisatie is mijn arbeidscontract van een halfjaar niet verlengd en liep af eind juli 2008.

 

Op 1 november 2008 ben ik in de functie productieplanner bij Roma Nederland BV. in Raamsdonksveer begonnen.

Het opstellen, onderhouden en bewaken van de productieplanning,  zodanig dat er rekening gehouden wordt met de geldende beperkingen ( o.a. materiaal en productiecapaciteit ) en dat de klantwensen maximaal ingevuld worden behoorde tot mijn taken en verantwoordelijkheden.

Toen ik startte was de productieleider, waar ik organisatorisch onder viel, langdurig met ziekte verlof. De functie Productieplanner was voorheen een gedeelte van zijn taken.

Per 1 december 2009 was de Productieleider volledig hersteld en per 1 april 2010 is mijn arbeidscontract beëindigd.

 

13 december 2010 starte bij Opinion Technology BV. in de functie van planning / controller.
Deze onderneming is het onderdeel van de Opinion Group welke zich bezig houd met het verlenen van diensten in de voeding sector. Deze diensten omvatten o.a. de smaak vergelijking testen van voeding, etiketten controle, uitgebreide informatie voorziening
over de bestanddelen en uitvoering van productietechnische vernieuwingen en wijzigingen.
Opinion Technology omvat twee onderdelen, een afdeling t.b.v. software en een afdeling voor uitvoer van hardware installaties.
Als planner / contoller behoorde tot mijn taken het onderhouden en controleren van de projecten administratie.
De uitvoering van facturatie en controle van inkoopfacturen. het rapporteren omtrent de voortgang van de projecten en verspreiden van KPI rapporten.
De verlof administratie en beoordeling van overuren en declaraties.
Een organisatorisch herstructurering ten gevolge van de noodzaak om kosten te besparen was de reden dat mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar niet werd verlengd.
 
1 januari 2013 ben ik lid geworden van de Cliëntenraad UWV WestBrabant & Zeeland. Het lidmaatschap is vrijwillig doch niet zonder verplichtingen en de toetreding geschied via selectie. Leden krijgen diverse scholingen van het UWV o.a. op gebied van vergader technieken en communicatie.
De cliëntenraad is een afvaardiging van alle klanten van het UWV wij evalueren de dienstverlening en doen verbeter voorstellen.
Dit doen we vaak ongevraagd maar ook op verzoek van het UWV. Een van mijn persoonlijke ongevraagde adviezen was het beter beschikbaar stellen op de site en schriftelijk van de stimulatie regelingen om oudere werkzoekende in dienst te nemen.
Alle raadsleden zijn zelf ook klant bij het UWV.  Per augustus 2013 ben ik door de raad benoemd tot secretaris van de raad.
25 september 2013 heb ik omdat ik niet langer klant was van het UWV mijn werkzaamheden voor de raad overgedragen zoals voorgeschreven in de statuten.
 
25 september 2013 ben ik gestart als Planner Cilinderproductie / projectorders  bij Holmatro Rescue Equipment B.V. te Raamsdonksveer. Ik was verantwoordelijk voor de volledige planning van de productie van hydraulisch cilinders voor m.n. de industriële markt. 1ste doelstelling was het verwezelijken van een voorraad standaard Cilinders, assortiment ca. 150 artikelen. Hiermee wordt de levering op order ( levertijd 6 tot 8 weken ) gewijzigd naar levering uit voorraad ( levering direct ). Dit doel is mede door mijn bijdrage als planner 3 maanden na mijn indiensttreding behaald. 30 april 2014 was de einddatum van mijn arbeidscontract en werd besloten het contract niet te verlengen.

8 september 2014 ben ik op basis van een projectcontract via REEF Projectspecialisten  een project gaan uitvoeren bij Tata Steel Tubes in Zwijndrecht.  
Ik was werkzaam als ondersteuning en kennis deler op gebied van planning optimalisatie. Het doel was het vinden van een planning methode om het Slit-proces van bandstaal te wijzigen van 1:1 slitten naar combi slitten van verschillende breedte. Invoering van een werkzaam planning tool voor een vooraf gecontroleerde voorraadhoogte. Hiervoor heb ik een tool gemaakt in excel en ben gestart met de registratie van diverse combinaties. Na een periode van ruim 1 maand ontstond er op de afdeling Supply Chain te Oosterhout een onverwachte beschikbaarheid van werkcapaciteit en tevens door herstructurering van de organisatie in Zwijndrecht. Hierdoor is de mogelijkheid  ontstaan verdere projectwerkzaamheden intern te laten uitvoeren. Medio oktober 2014 is mijn projectcontract beëindigd.

4 april 2015 starte ik via Inspired Talent Group op Payroll basis als Ad interim Productie planner bij Lamb Weston Meijer in Kruiningen producent van friet ( FMCG FOOD ) voor onder andere McDonalds en Burger King.  Binnen de organisatie was een op korte termijn in te vullen behoefte ontstaan voor een ervaren Planner. Ik was verantwoordelijk voor de productie planning en de aanvoer van verpakking materiaal en diverse ingrediënten bij de plant Bergen op Zoom. 
Verder heb ik mede de indeling en verdeling van de nieuwe droogopslag bedacht en uitgewerkt en de afroep methodiek voor de benodigde dozen is gewijzigd naar een uniforme procedure. Ik heb mijn ervaring met SAP R/3 hier verder uitgebreid. Op 30 oktober 2015 heb ik mijn werkzaamheden kunnen afronden met de interne verdeling van de dagelijkse taken.

 

Mijn kwaliteiten ( wat kan ik….? )

Verantwoordelijkheidsgevoel en sterke betrokkenheid bij de onderneming zijn mijn sterkste kwaliteiten. Daarnaast kan ik in sterke mate analytisch denken, nauwkeurig werken, wat met name bij het beheersen van voorraden in het computersysteem onmisbaar is, en betrouwbaar omgaan met  bedrijfsbelangen.

 

Visie ( wat wil ik…?)

Mijn interesse gaat uit naar het analyseren en beheersbaar maken van voorraden en serie- en massaproductieprocessen en het efficiënter maken daarvan.

Het maken en onderhouden van behoefte planningen en het leiding geven hierin. 

 

En verder…

Natuurlijk heb ik ook belangstelling voor andere zaken dan werk. Ik lees veel en bespeel keyboard. Ook ga ik graag op reis.