Mijn basis van werken.

 
 
 
Na het doorlopen van de lagere school heb ik uitgaande van mogelijkheden, interesse en arbeidsmarktvraag
de keus voor een opleiding elektrotechniek gemaakt. Mijn navolgende eigenschappen zijn hierbij verder ontwikkeld.
Het analytisch denken, een voorstelling maken van de resultaten bij het verwerken van stromen.
Het nauwkeurig, gestructureerd en geordend werken.
Wat je doet moet direct goed zijn, verantwoordelijkheid gevoel.

Dit zijn de voor mij aangeboren talenten en eigenschappen die ik ook nu nog als planner heb.

 

Ook heb ik diverse functies als productiemanager vervuld.
Hierbij is tijdens het volgen van management opleidingen de bijzondere interesse in de behoefte en motivatie
van mensen een blijvende interesse geworden.

Ik heb mij steeds verder verdiept in het herkennen van talenten.

 

Als planner ligt het hogere doel van een onderneming ten grondslag aan mijn werkinstelling.

Het maken van een plan uitgaande van de vraag die zowel de externe als de interne klant/verkoop stelt heeft als doel
de afspraken realiseren die gemaakt zijn.
De planning wordt zo efficiënt mogelijk opgesteld zodat de diverse doelstellingen van onder andere kosten,
leverdatum en kwaliteit meegenomen zijn.  Mijn motivatie in werken is hierop gericht.

Er zijn binnen een organisatie altijd ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen discutabel.

Als planner vind ik het van belang een plan te hebben waarin alle aspecten afgewogen zijn en zo nodig onder de
aandacht gebracht worden bij afwijking van de doelstellingen.

In dit opzicht mag een planning ook niet star zijn, in grote lijnen is dit een dynamische afstemming.

 

Ten aanzien van de werksfeer vind ik het volgende van belang:

Bij het eventueel constateren van fouten staat voor mij de oplossing op de eerste plaats.

Ook ben ik flexibel in het ondergaan van veranderingen en wijzigingen van werkmethoden.

Het waarderen van elkaars talenten en omgang met respect in een participerend geleide organisatie motiveren mij optimaal..