Tramantquel.com


What time will say.... 

Can Joan

Tast de la Índia i Nepal

Cuba 2008 

Aquesta és la plana personal del Joan Valduvieco Llopart. Pretenc que sigui una mena de calaix de sastre de coses o fets que cregui dignes de ser fets públics i accessibles des d'aquest mar d'idees i corrents que és internet.