KARN.TV

 
 
เข้าเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย    09/02/2010

เว็บ KARN.TV

            เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่กำลังหาสื่อการสอน และสาระน่ารู้สำหรับเด็กอนุบาล และประถมต้น    ในเว็บมีแต่เรื่องน่าสนใจ เป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนานตามวัยเด็ก เช่น หัดวาดภาพระบายสี      ที่มีหลายแบบ หลายวัย, สนุกกับงานประดิษฐ์ 108 ไอเดีย Kid Crafts, นิทานไทย-อังกฤษ ทั้งแบบมีภาพประกอบให้อ่านเองหรือแบบเล่าให้ฟัง, หัดคัดลายมือด้วยข้อความที่กำหนดเองได้, การทดลองวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแนะนำการเล่นดนตรี และกีฬาสำหรับเด็ก, แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์, ภาษาไทย-อังกฤษ, เกมส์เพื่อการฝึกทักษะและเชาวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับเยาวชนทุกระดับ ตลอดจนผู้ใหญ่ที่สนใจส่งเสริมด้านการศึกษา
ข้อคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์    เป็นเว็บที่ส่งเสริมการศึกษาในหลายๆ ด้าน  ทั้งด้านวิชาการและในทางศิลปะ
                                              สนับสนุนการเรียนรู้ที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็ก มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายและน่าสนใจ
                                               เหมาะกับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนและกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งผู้ปกครองที่สนใจด้วย
Comments