ประวัติส่วนตัว

ส่วนที่-2-วิทย์ทักษะ.docx

ชื่อ นางจุฑามาศ  พิชิตเมธากุล (ครูชมพู่)
ชื่อเล่น ชมพู่
เกิดเมื่อ 15 มีนาคม 2534
ที่อยู่ 50 หมู่1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โทร 091-8567784


Comments