אותיות ה- ABC

מהם אותיות עיצור ומהם אותיות תנועה?
מהם אותיות קטנות וגדולות? מתי משתמשים באות גדולה?
ואיך הוגים אותם?


באנגלית יש 26 אותיות:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
כדי לשמוע את שמות האותיות ,לחץ כאן.
 
5 מהאותיות הם אותיות תנועה(vowels):  אותיות המייצגות תנועות,לאופן הגייתם של העיצורים.
a-e-i-o-u
 
 

  קמץ, פתח

st a r -    A a

  סגול, צירה

h e lp-     E e

 חולם

st o ry-     O o

 קובוץ, שורוק

f u ll-      U u

 חיריק

s i t-        I i

הערה: יש מילים שבהן צליל האותיות משתנה.

 

 

לדוגמא
המילה Aduma תקרא: אדומה
המילה Kipa תקרא: כיפה
המילה karov תקרא: קרוב
 
 
שאר האותיות(21) הם אותיות עיצור(consonants):  אותיות עיצור הן אותיות שכל אחת מהן מייצגת צליל מסוים בשפה.
 b c d  f g h  j k l m n  p q r s t  v w x y z
 
הערות לגבי כמה מהאותיות:
האות C:

אם אחרי האות C באות אותיות הניקוד  U, O, A , אז C נהגית כ-ק'.לדוגמא:

call, cool, cute, cure, culinary, car, curtain
 
אם האות C מופיעה בסוף המילה היא נהגית כ-ק'.לדוגמא:
magi c ,  Ma c , si c , logi c , histori c

אם אחרי האות C באות אותיות הניקוד I, E אז היא נהגית כ-ס'. לדוגמא:  

cell, face, race, center,  practice

city, circle, Cindy, merc i less, c i lia, c i rcumvent,


צירופים של אותיות:
הצירוף TH:

מבוטא באחת משתי דרכים:

הצליל הרך שנשמע כמעט כמו ת' והצליל הקשה שנשמע כמעט כמו ד'.

ת': thong, think, three,  thrill, thwart, threat, 

ד': the, then, father, mother,  this,  though

 

הצירוף OO:

צירוף זה מבוטא כמעט תמיד בצליל שורוק/קובוץ, למשל במילים:

foot, moot, root, boot

  

אבל יכול להישמע גם כ- חולם. למשל במילים:

door, floor,
 
 
האותיות יכולות להיכתב כ"אותיות גדולות"(capital)  או "אותיות קטנות":
 
 
" אותיות גדולות""אותיות קטנות"
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
 
מתי משתמשים באות גדולה?
1.התחלת משפט-המילה הראשונה מקבלת אות גדולה בהתחלה.
2.שם של אדם (/קידומת/כינוי). למשל:  - , Alexander the Great,De Mille-
3.שם של יצירה ספרותית,מוסיקלית או אומנות.
4.תארים, כאשר מלווים שם  ( Queen Elizabeth), תארים אקדמיים (M.D.)
5.שם של מדינה/עם/שפה.
6.שם של מוסד.
7. שמות של ימות השבוע(Sunday),חודשים,חגים
8. שם של אתר: מבנה( Tower of London), אוניה (Titanic)
9.אירועים היסטוריים (War Middle Ages)
10. גוף ראשון I -תמיד אות גדולה!
Comments