שיעור 1(מתחילים)


אותיות ה-ABC :
 
באלפבית האנגלי יש 26 אותיות המחולקות ל-2 קבוצות:
vowels=אותיות תנועה-a,e,i,o,u .אותיות התנועה קובעות את הצליל שיישמע.
consonants=אותיות עיצור-שהם כל שאר האותיות.
האותיות מחולקות לאותיות גדולות(צד ימין מבין צמד האותיות) ואותיות קטנות(צד שמאל)

Capital letter-Small letter

A-a B-b C-c D-d E-e F-f G-g H-h I-i J-j K-k L-l M-m N-n O-o P-p Q-q R-r S-s T-t U-u V-v W-w X-x Y-y Z-z

(חשוב לזכור את כל האותיות בעל פה!)
 

 
 
חלקי הדיבור.
כמעט כל השמות מחולקים לחלקי דיבור. חלקי הדיבור הם שם עצם, תואר השם, תואר הפועל והפועל.
במילון, ליד המילה מופיע חלק הדיבור אליו היא שייכת.
דוגמא בעברית: הילד הקטן הלך במהירות.
שם עצם-הילד.(דוגמאות נוספות: השולחן, הלב, המחשבה). במילון מופיע: noun (או בקיצור n)
תואר השם-הקטן (החכם, היפה). תואר השם מתאר את השם עצם.במילון מופיע:adjective(או בקיצור adj)
פועל- הלך(נסע, צעק). במילון מופיע: verb(או בקיצור v)
תואר הפועל-במהירות(באיטיות, ביצירתיות). תפקידו לתאר את הפועל, איך נעשתה הפעולה.במילון מופיע:adverb (או בקיצור adv)

ימי השבוע:
 
ראשון- Sunday
שני-Monday
שלישי-Tuesday
רביעי-Wednesday
חמישי-Thursday
שישי-Friday
שבת-Saturday
 
 
כדי לקצר ניתן לכתוב רק את שלושת האותיות הראשונות של שם היום(לדוגמא: .sun. mon.  וכו')
ימי השבוע מחולקים ל-weekend (סוף שבוע) ול- weekdays(יום-חול).
שימו : שמות הימים בשבוע מתחילים עם אות גדולה .


Comments