דקדוק‏ > ‏זמנים‏ > ‏

הווה פשוט- Simple Present Tense


מתי משתמשיםהשימושים העיקריים להווה פשוט:

1. הרגלים

דוגמא: אנחנו משחקים כדורגל כל יום שלישי בערב.

2. פעולות ועובדות קבועות

דוגמא: קיץ מגיע אחרי האביב.

3. לכותרות בעיתון 
 


 
מבנה:
איך בונים את המשפט בהווה הפשוט 
 
i, you, we, they+v1
לדוגמא: we like coffee
he, she,it+v+s/es
לדוגמא: she likeS coffee
 
 כללי שימוש( בגופים he, she,it בלבד!)

בגוף שלישי יחיד( he, she,it)

1. מוסיפים es ל- v1 אם הוא מסתיים ב-o, sh, ch, s,  z ,x
לדוגמא: She washes her hair every day.
2.כאשר ה- v1 מסתיים באות y ולפניה יש אות עיצור, ה- y הופך ל- ies  בגוף שלישי יחיד
לדוגמא: The baby cries every night. cries=cry
3. הפועל have בגוף שלישי יחיד =has
לדוגמא: She has 2 brothers.
 
שלילה בהווה הפשוט
i, you, we, they+don't+v1
he, she,it+doesn't+v1
 
שאלה בהווה הפשוט
do+i, you, we, they+v1
does+   he, she,it+v1
 
שאלה שלילית
בשאלה שלילית משתמשים ב-don't או doesn't
don't+i, you, we, they+v1
doesn't+he, she,it+v1
 
 
 
מבחנים לחזרה:
(קישורים חיצוניים)
 
מבחנים:
שאלות בהווה פשוט:
שלילה בהווה פשוט:
הווה פשוט-כללי וסיכום


  
http://track.wesell.co.il/click/yZFWqBpUneS8Lqy/TSE55u6qPY7bY5V/TsyZFWqBpUneS8LqytS

Comments