דקדוק‏ > ‏זמנים‏ > ‏

עבר פשוט- Simple Past Tense


 
מתי משתמשים 
 
משתמשים בעבר הפשוט כש:
האירוע קרה בעבר .
האירוע הסתיים לחלוטין .
אנחנו אומרים(או מבינים) את ה זמן ו/או ה מקום של האירוע. (באופן כללי, אם אנו אומרים את הזמן או המקום של האירוע, אנו חייבים להשתמש בזמן העבר פשוט, אנחנו לא יכולים להשתמש בהווה מושלם.)
 
 הפעולה יכולה להיות ארוכה או קצרה. זה לא משנה לפני כמה זמן האירוע קרה ומה אורך האירוע(כמה זמן נמשך).
אירוע קצר- She went to the door.
אירוע ארוך- I lived in Bangkok for 10 years.
 
כשמספרים סיפור, אנו בדרך כלל משתמשים בזמן העבר פשוט.
חוץ מלדבר על אירועים בעבר, אנו משתמשים בזמן העבר הפשוט לדברים נוספים, למשל במשפט מותנה או משפטי if.
 


מבנה:
 
כדי ליצור את העבר הפשוט אנו משתמשים בצורת העבר הפשוט או בפועל עזר + v1-base 

 

איך בונים את המשפט בעבר הפשוט

משפט חיובי בעבר פשוט:
נושא+פועל עיקרי(בעבר)+המשך המשפט

לדוגמא: 

went to school.

You worked very hard.


לפעלים רגילים מוסיפים ed לפועל(שימו  לכללים להוספת ed) כשמדובר על עבר פשוט. הפעלים המיוחדים מקבלים צורה אחרת של הפועל.
 
כללים להוספת ed לפועל: 
לפועל בעבר הפשוט מוסיפים ed .כאשר הפועל מסתיים ב-e, מוסיפים d בלבד לפועל( live / lived) . 
לפעלים המסתיימים בעיצור(=כל אחת מאותיות האנגלית מלבד i-e-u-o-a) ואח"כ y, מורידים את ה-y ומוסיפים ied. 
( carry / carried, try / tried) 
אם הפועל מסתיים באות ניקוד בין שתי אותיות רגילות מכפילים את האות אחרונה ומוסיפים ed .


stop=stopped 

אם הפועל הוא בעל יותר מהברה אחת מכפילים את האות האחרונה רק כאשר ההברה האחרונה מוטעמת – prefer – preferred אבל visit – visited 

דוגמאות לפעלים מיוחדים: 

become-->became 

begin-->began 

come --> came 

put --> put 

do --> did 

read --> read 

drink --> drank 

say --> said 

eat --> ate 

דוגמאות לפעלים בצורת הבסיס שלהם ובעבר. v1-base עבר- v2
פעלים רגילים .
צורת העבר לכל הפעלים הרגילים מסתיימת ב-ed(שימו  לכללים למעלה.)
work
explode
like
worked
explode
d
like
d

פעלים יוצאי דופן

צורת העבר לפעלים ה"מיוחדים" משתנה מפועל לפועל וצריך ללמוד אותם בעל-פה.
go
see
sing
went
saw
sang
 
שלילה בעבר הפשוט :
נושא+פועל עזר(did) +לא (not)+ פועל ראשי (base-v1) 
לדוגמא:
She did not go with me.
 
שאלה בעבר הפשוט :
פועל עזר(did)+נושא+פועל עיקרי (base-v1)
דוגמא: 
Did you go to London?

בשאלת נושא -לא משתמשים בפועל עזר.
דוגמא:The boy read a book
בשאלה:
? Who read a book-ללא פועל עזר(did)! 
 
הפועל to be הוא שונה.

אנו מטים את הפועל - 
 I was
you were
he/she/it was
we were
 they were ;

ואנו לא משתמשים בפועל עזר למשפט שלילה או שאלה. כדי ליצור שאלה אנו מחליפים את הנושא והפועל.

 
 
דוגמאות:
משפט חיובי:
 Ihe/she/it was here.
 
משפט שלילה:
Youwethey were not happy.
 
משפט שאלה:
Were  youwethey late?
 
 
שימו לב :
Ihe/she/it +was
Youwethey +were
 

לסיכום:
במשפט חיובי אין פועל עזר did:
went to school.
במשפט שלילה יש פועל עזר did והפועל בצורתו המקורית (v1):
She did not go with me.
בשאלה פועל העזר did מופיע בתחילת השאלה והפועל בצורתו המקורית (vi):
Did you go to London?
 
שימו : פועל העזר did לא משתנה. הוא אותו הדבר לכל הגופים ( I did, you did, he did וכו')
 
 
 
טיפים ותוספות לנושא זה:
 


רשימה של הפעלים המיוחדים באנגלית תוכלו למצוא כאן 
 המילה הראשונה היא הפועל בצורתו המקורית (v1).  והמילה אחריה היא הטיה של הפועל ל-v2  . לרוב פעלים אלו נמצאים במילונים.
 
מבחנים לחזרה:
(קישורים חיצוניים)
 
פעלים מיוחדים-התאם בין הפעלים לצורתם ה"מיוחדת" בעבר:
      1   2   3   4   5   6   7  
 הרכיבו משפט נכון בעבר הפשוט מהמילים.
 השלם את החסר בצורה הנכונה של הפועל בעבר הפשוט (הפועל מופיע בסוגריים.)
 בחרו את הצורה הנכונה של הפועל/ המילה שתתאים למשפט בעבר הפשוט.
השלימו את הקטע ע"י בחירת המילה הנכונה:  1   2
 בחרו את התשובה המתאימה לשאלה.
השלימו את השאלה בעבר הפשוט: 1   2
עבר פשוט-השלימו משפטים, שאלות ומשפטי שלילה- סיכום .
 כתבו את הפועל בצורתו הנכונה של זמן העבר הפשוט.
 
Comments