Техники в когнитивна терапия

публикувано 30.04.2009 г., 6:53 ч. от mambo kakadu   [ актуализирано 1.05.2009 г., 4:19 ч. ]


Има много терапевтични стратегии. Ето някои от тях избрани поради най-честото им приложение.

Оспорване на основните разбирания. Валидността на маладаптивните познания е твърдо, но внимателно поставено под въпрос. Изследват се определени доказателства, които са за и против разбиранията на лицето, за да може познанията да се уравновесят с реалността.

Разпитът на Сократ. Терапевтът стимулира пациента да разисква с него, за да може клиентът сам да усети резултата от логическия поглед върху личните си произволни изводи и изкривени познания.

Разграничаване на автоматичните мисли. Терапевтът помага на пациента да се научи да прекъсва отрицателните и автоматични чувства, които първоначално изглеждат неделими от причиняващото ги събитие. Това може да е действително събитие, например забелязването на щастлива двойка или появата на мисъл от типа на: "Нямам си мой личен приятел/приятелка", която води до извода: " Аз съм грозен/а, така че какъв е смисълът да се опитвам..."

Проверка на реалността. Някое доказателство за маладаптивни познания, основани на автоматичните мисли, отново се подлага на кръстосан разпит, за да се провери дали ще издържи на логическа проверка. Например тук се поставя под въпрос логиката на автоматичното мислене : "Еди-кой си не ми се обади, въпреки че му оставих съобщение - ясно е, той очевидно не ме харесва", последвана от потискащи чувства. Какви са фактите, които подкрепят такива разсъждения? Вероятно никакви.

"Де-катастрофиране". Сценариите на "най-лошите случаи" се разглеждат от терапевта и пациента и се установява, че всъщност можем да се справим с тях, когато се изправим срещу тях с вдигната глава. Пример за това би бил човек, който разваля своите и чуждите социални събирания, като се опитва да направи всичко идеално. Страхът, че може да забрави нещо, го обезкуражава. Терапията помага на пациентите да разберат податливостта си на влияние от "най-лошитеслучаи" и реалното очакване какво никога не би могло да се случи.

Преимущества и загуби. Тази техника просто включва изброяването на списък от преимущества и загуби, отнасящи се до някое трудно решение или начин на поведение. Целта на когнитивната терапия е пациентът да осъзнае маладаптивните или объркани мисловни процеси, които го водят до себеразрушително поведение и депресия. Пациентът и терапевтът заедно изследват разсъжденията на пациента, за да проверят дали ще издържат на логическа проверка. Ако не издържат, за него става все по-трудно да се придържа към тях и изборът започва да навлиза в живота му на места, където никога преди това не е съществувал.
Comments