Peetri küla‎ > ‎

Peetri küla vs alevik

Rae vallavalitsus on Peetri küla alevikuks muutmise poolt, IRLi Rae osakonna juhatus toetab seda otsust. Vaatamata sellele olen kindel, et selle otsuse menetlemisel tehakse suur viga.

Demokraatlikus ühiskonnas arvestatakse eelkõige enamuse tahtega.
Osa külaelanikest on muutuse poolt, osa on vastu, osa on ükskõikne. Mida arvab enamus?

Olen teinud ettepaneku tuua see küsimus rahvahääletusele - Peetri küla vallakodanike arvamushääletusele.

Miks?
1. See oleks aus ja lugupidav suhtumine küla elanikesse Vallavalitsuse poolt.
2. See annaks volikogu liikmetele (kelle seas ei ole ühtki Peetri elanikku) selge pildi mida inimesed sellest plaanist arvavad.
3. See sisestaks inimestesse usku, et ka nende arvamus loeb.

Paraku täna toimunud IRLi Rae valla osakonna koosolekul otsustati mitte toetada rahvahääletuse ettepanekut. Põhjused:

1. Vallamäärused ja kehtiv kord ei võimalda seda protseduuri korrektselt läbi viia.
2. On olemas palju tähtsamaid probleeme, et kulutada aur sellistele vähetähtsatele küsimustele.
3. Rahva arvamus ei ole pädev.
4. Peetri küla inimeste huvi külaküsimuste vastu on väga madal. Koosolekutel osaleb alla 1% elanikest. Kui inimestel on savi, siis pole vajadust küsitlust korraldada.

Kas kehvad seadused või laiskus?
Võttes aluseks valla Põhimääruse ei näe ma mingit takistust küsitluse läbiviimiseks. Küsitluse läbiviimise korda ei ole tõesti, kuid selle saab välja töötada ja kehtestada. Olen valmis selles töös osalema. Paraku referendumid ei ole valitsejatele eriti meeltmööda. Polegi lootust et kunagi selline kord ilmub ja selle taha on ka tulevikus poliitikutel alati mugav peitu pugeda.

Kas ainult emotsioonid?
Jah, see on emotsionaalne küsimus. Kodukoht peab tekitama emotsiooni. Kahju kui inimeste emotsioon jääbki piirduma tema koduaia või korteriga. Volikogule see on vähetähtis küsimus. Sama vähetähtis kui kõik muu Peetris toimuv, sest nemad siin ei ela. Kuid paljudele elanikele on see tähtis.

Inimesed on lollid?
Nii külavanem kui ka volikogu esimees tõid välja argumendi, et inimesi on lihtne mõjutada. Et keegi hakkab inimesi agiteerima ja need võivad emotsionaalselt hääletada mingi lolluse poolt. Selle mõttega nõustumine oleks sama kui nõustumine väitega "jah, inimesed on lollid". Mina nii ei arva.

Olen kindel, et külaelanike kollektiivne mõistus on selgem kui volikogu ja Vallavalitsuse mõistused kokku.

Miks inimestel on savi?
Sest inimesed teavad, et nende arvamus meie riigis ei loe mitte kui midagi. Mida vähem me anname inimestele otsustada, seda passiivsemaks nemad muutuvad.

Võttes vastu otsuse, mille aluseks on kõike muud kui külainimeste arvamus, rikub IRLi Rae valla osakond kaudselt järgmised valimiseelsed lubadused:
"Vallaelanikud osalevad valla elu korraldamisel"
"Vallavolikogu ja –valitsus teevad valla juhtimisel elanikega koostööd"

Sellise suhtumisega mina ei saa nõustuda.

Jüri Kivit
4. juuli 2011