Peetri küla‎ > ‎

Liikluskorraldus

Loe ka Kas elanikud saavad liikluskorraldust muuta? >>
Loe ka Peetri kollane käpp >>


Miks Peetrisse ei tule bussi.
Mitmed inimesed on kurtnud et Peetris ei ole ühistransporti. Ja vaevalt linnabuss siia tulebki. Miks?

1. Algselt oli Peetri küla planeeritud eraelamutele
1994.a üldplaneeringus oli kirjas et tohib ehitada ühe- ja kahepereelamud, ridamajad. Kortermajadest ei olnud juttu. Reeglina eramaja (ehk kõrgema sissetulekuga) elanikud ühistransporti ei vaja. Sellest lähtuti ka küla tänavate planeerimisel.
Tänaseks on teed põhiliselt välja ehitatud ja pole ühtegi võimalust kuidas buss saaks Peetri (nüüdseks alevikus) ohutult liikuda.
Kitsad teed ja rismikud  seda ei võimalda. Laienemiseks võimalusi ei ole kuna selleks peab sisse sõitma ka eramaadesse.

Vahepeal on vilistatud küla üldplaneeringule ja ehitatud terve rida korterelamuid. See muutis elanike struktuuri ja tekitas uutes elanikes ühistranspordi ootused.

Ainus reaalne perspektiiv täna oleks suunata buss Mõigu-Küti teele. Need teed on välja ehitamata ja Selveri valmimisega peaks valgusfoori saama Tartu mnt - Mõigu tee rismik. Praegu on veel võimalus teha muudatused üldplaneeringus ja planeerida Mõigu-Küti teed autobussiliiklusele. 
Küti-Vana Tartu mnt. ristmik vajaks siis väljaehitamist. Lisaks sellele ka Vana-Tartu mnt ja Tartu mnt ristmik vajaks valgusfoori.
See on võimalik, kuid kas see lahendab probleemid?

2. Buss ei ole takso
Suurtes linnades on täitsa normaalne kui lähima ühistranspordi peatuseni on 15 min jalgsi tee. Keegi ei looda et buss tuleb maja ukse ette.
Peetri keskpaigast Mõigu bussipeatuseni on alla 15 min rahulikult minna. 20 min - ja oled Lennujaamas. 25 min - ja oled Ülemiste keskuses.

Meie linnainimesed on ära hellitatud, ja kui peatuseni on rohkem kui 300m, siis ühistransport enam ei sobi. Siinkohal on hea näide Kuldala ja Peetri kooli vaheline teelõik. Mõned Kuldala lapsevanemad viivad oma lapsed kooli autoga, kuigi otsetee on alla 1km pikk. No inimesed, tulge mõistusele!

3. Buss tekitab ka ebamugavust
Enne kui suunata bussiliiklus Peetri aleviku sisse, peaks küsima ka nende inimeste arvamust, kelle akna all hakkab buss liikuma. Ma pole sugugi kindel, et nt Küti tee elanikud, kellest vaevalt keegi bussi vajab, oleksid õnnelikud kui vaharommikust hilisõhtuni nende akna all sõidaksid bussid.
Nende inimeste arvamusega peab kindlasti arvestama.

Võimalikud lahendused
1. Skeemil punasega.
Hetkel näib, et mõistlikum lahendus oleks seotud Selveri ehitusega ja buss nr 2 lõpp-peatuse toomisega Selveri juurde. Selleks aga tuleb täna tegeleda Juhtme-Kaabli-Tähnase teede planeeringuga, et buss saaks liikuda läbi Mõigu Tartu mnt-le ja peatuda Pirosmani lähedal. Kas aga lapsevanemad julgevad lubada lastel käia omapäi üle Tartu mnt (olgugi et valgusfooriga ristmikul) on omaette küsimus.

2. Skeemil sinisega.
Kui suunata buss nr 2 mööda Tartu mnt kuni Mõigu teeni ja teha lõpp-peatus Mõigu teel Kooli peatuses, siis see sobiks Peetri inimestele paremini. Lahendust vajavad küsimused:
- See võimalus peab olema arvestatud hetkel kehtestamisel olevas Selveri planeeringus.
- Tallinna liin kui bussiliini nr 2 omanik peab sellega nõustuma.
- Mõigu elanikud võivad olla selle lahenduse vastu, kuna kaotavad bussipeatuse oma majade juurest.

Oluline on ka tulevaste bussikasutajate arvamus, kas need lahendused ikka on sobivad. Kas ei teki tulevikus jälle rahulolematus, et "miks on bussipeatused valedes kohtades"? Selleks rääkige kaasa. Võimalusi on mitmeid:

- e-mail jurikivit@gmail.com
- e-mail vanem@peetri.ee
- Peetri koduleht www.peetri.ee
- Facebookis Peetri ja Rae grupid

Ja kindlasti ärge unustage, et on olemas palgalised töötajad kelle ülesandeks on nende probleemide lahendamine:

Mart Võrklaev Abivallavanem  Munitsipaalomandi haldamine, liikluskorraldus, ühistransport, vallaasutuste infotehnoloogiline teenindamine.
Tel 605 6789 mobiil 5132166  
E-post mart.vorklaev@rae.ee 

Ain Puna Teehoiuspetsialist Tel 605 6779  E-post: ain.puna@rae.ee
Jüri Kivit
25. märts 2012.a.


***********************************************

Detsember 2009.a.

Üks Peetri küla liiklusprobleemidest on seotud Aruheina teega. Hetkel on tegemist ajutise teega mille eesmärk on mingil määral leevendada liiklusprobleeme küla linnapoolses osas.

Järgneb Rae valla teehoiuspetsialisti kommentaar:

***********

Lugupeetud Peetri küla elanikud Kuldalast,

Peale Suurekivi tee sulgemist omaniku poolt ja Peetri lasteaed-põhikooli 
valmimist oli vallal vajalik leida kiire lahendus kuidas oleks võimalik 
viia Peetri külast lahkuvad sõidukid ohutult fooriga reguleeritud Tartu 
mnt - Raudkivi tee ristmikule. Ainuvõimalikuks lahenduseks valla silmis 
oli eraomandis oleva Aruheina tee liikluseks avamine. Kuna vallal vahendid 
tee ehituseks puudusid, asusime läbirääkimistesse Rootsiküla arendajaga AS 
Besqab. Arendaja nõustus läbirääkimiste tulemusena omavahenditest rajama 
Aruheina teele katte mis võimaldaks sõidukite liiklust. Ehitatud sõidutee 
(kerg)kate on kõige odavam tolmuvaba kate mida on üldse võimalik ehitada 
(põhineb kahekihilisel kruuskillustikul). Kate on tundlik suurele 
liikluskoormusele, raskeveokitele ja täiesti vastunäidustatud on kattele 
kloriid mida kasutatakse talihooldusel (sh Raudkivi teel). Kahesuunalise 
liikluse puhul kannaksid sõidukid rehvidega kloriidi teekattele mis 
kiirendaks tee lagunemist kordades. Näiteks võin tuua, et kui asfaltkatte 
kestvuseks sõltuvalt margist ja liikluskoormusest on 15-20 aastat, siis 
Aruheina teele rajatud kate kestab 3-5 aastat.

Eeltooduga seoses langetati ka otsus Aruheina tee avada ühesuunalisena. 
Otsus oli tingitud vajadusest vähendada liikluskoormust Aruheina teel ja 
püüdlus vähendada suurenenud liikluskoormust (seoses kooli avamisega) ka 
Mõigu teel mis on kahesuunalise liikluse jaoks ilmselgelt kitsas ja 
ohtlik. Samuti ei ole tagatud norimikohased pöörderaadiuseid kahesuunalise 
liikluse jaoks Mõigu ja Auheina teede ristmikul.
Enne liikluskorralduse kehtestamist oli meil arutlusel ka Kuldala ja 
Rootsiküla piirkonna laste võimalused kooli minna. Leidsime, et peale 
kõnniteede rajamist on vahemaa nimetatud elamupiirkondade ja 
kooli/lasteaia vahel niivõrd lühike ja ohutu (Kuldala tee kõige kaugemast 
kortermajast ~1,5 km), et täiesti võimalik on lastel ning lapsevanematel 
Kuldala piirkonnast jalgsi käia.

Tänapäeva liikluskorralduse põhisuunaks on alati kergliikleja eelistamine 
autole, ning vald on teinud selleks kõik, et luua võimalus ohutuks kooli- 
ja lasteaiateeks. Rajatud on kergliiklusteed mis on tähistatud 
ülekäigukohtadega ning on valgustatud. Seoses eeltooduga ei näe vald 
võimalust ja vajadust muuta käesoleval ajal kehtivat liikluskorraldust. 
Kui autoga liiklemine tundub Teile ebamugav ja tülikas, soovitan kasutada 
võimalust läbida vahemaa kooli/lasteaia ja kodu vahel jalgsi. Olen kindel, 
et läbite selle vahemaa kiiremini kui autoga.

Lahendusi hetkel kehtivale liikluskorraldusele on kaks. Esmalt on 
lahenduseks see kui Rootsiküla arendajal tekkib majanduslik huvi arendada 
edasi kehtivat planeeringut ja seoses sellega ka välja ehitada 
normidekohase kattega Aruheina tee. Tänases majandusseisus on muidugi 
raske ennustada millal see toimuda võiks.

Teiseks lahenduseks on Mõigu tee rekonstrueerimine. Mõigu tee 
rekonstrueerimine on päevakorras olnud juba aastaid seoses planeeritava 
Selveri kaubanduskeskusega. Mõigu tee rekonstrueerimise kohustus Selveri 
poolt on vallal olnud eelduseks, et planeering üldse kehtestataks. Kuna 
meile teadaolevalt seadis Tallinna linn Selverile täiendavaid kohustusi 
Tartu mnt mahasõitude osas, siis mingil hetkel Selver loobus planeeringu 
edasisest menetlemisest. Täna on nii Tallinna linn kui ka Maanteeamet 
algatanud projekte, et lahendada Tartu mnt "pudelikael" Mõigu osas ja 
lubanud seda ise finantseerida. Seoses sellega on tekkinud Selveril jälle 
huvi vahepeal seiskunud planeeringu menetlemise osas ja joonised ning 
lahendused on hakanud liikuma. Kindlasti on täna vara öelda kuna võiks 
toimuda Mõigu tee rekonstrueerimine kuigi kohtumistel on isegi räägitud 
käesolevast aastast, aga seni kui ei ole kindlaid kirjalikke kokkuleppeid 
ei oska ma Teile rekonstrueerimise aega öelda.

Peetri küla on kiiresti arenev tiheasustuspiirkond. Kõiki elanikke 
rahuldavaid lahendusi liikluskorralduses ei ole võimalik korraga 
realiseerida. Samas ei saa ka ükski tiheasustusega alal elav isik 
põhjendatult loota ega eeldada, et tema naaberkinnistu jääb asustamata 
või, et liiklussagedus tema akna all oleval teel ei kasva.

Lugupidamisega,

Ain Puna
Teehoiuspetsialist
Rae Vallavalitsus

****

Tere.

Kelle poole peaks põõrduma sellise probleemiga ja kas selle lahendamiseks
saaks midagi ettevötta?
Asi selles, et terve Peetri küla väljasõit on suunatud Raudkivi teele mis
on teatavasti valgusfooriga ristmik. Hommikuti kella 8-9 vahel ulatuvad
järjekorrad Aruheina teeni. Väljasõiduks võib kuluda vähemalt 15 min.
Probleem tegelikult selles, et ka Kuldalast käib palju laps Peetri koolis-lasteaias.
Selleks, et vanemad saaksid oma lapsed hommikul lasteaeda-kooli viia peame
sõitma Raudkivi teelt Tartu mnt.-le, seisma seal valgusfooriga ristmikul ja
sealt uuesti sisse keerama Mõigu teele ehk siis mõttetu ring. Tagasi sealt
saab jälle ainult mõõda Aruheina teed ja sealt Raudkivi teelt Tartu
mnt.-le.

Kokku siis selline sõit võib vötta vabalt 30 min! Samas lasteaed-kool asub
seal samas kui saaks otse mõõda Peetri siseseid teid sõita mis vötaks kõige
rohkem 5 min. Tekib küsimus miks üldse laps panna oma kodulähedale
lasteaeda-kooli kui tema viimine võtab kokkuvõtteks kauem aega kui kuskile linna
toomine? Veel mõned kuud tagasi sai sõita Suurekivi teed mõõda kuid nüüd on
sinna tänav  aelanike poolt tõke pandud! Samuti miks peab Aruheina tee
ühesuunaline olema? Tee on lai ja vabalt mahuks seal mõlemas suunas autod
sõitma. Üldse miks on terve Peetri küla liiklus suunatud väljasõiduks
ainult Raudkivi teelt? Raudkivi tee elanikud ei ostnud endale kortereid mõttega
elada suure liiklusega tänavas. Kas ei oleks võimalik kuidagi seda asja
lahendada, nii et Kuldala tee lapsed ei peaks hommikuti ummikutes seisma kui
võimalus ju oleks mõõda teist teed sõita. Minu ja paljude teiste Kuldala tee
lastevanemate ettepanek ja samas ka palve oleks muuta Aruheina tee kahe
suunaliseks või leida mõni teine lahendus.

Vastust ootama jäädes,
Peetri küla elanikud Kuldalast.