Rahvahääletuse ja -küsitluse eelnõu

Eelnõu tekst (rtf failina) >>

Kas Sina oled nõus sellega,
et sinu eest otsustab keegi teine?

Valmistan ette määruse eelnõu „Rae valla rahvaküsitluste korraldamise eeskiri“. 
Määruse eesmärk on kaasata Rae valla kodanikud oluliste küsimuste otsustamisse läbi Rahvaküsitluse ja Rahvahääletuse.

  1. Rahvaküsitlus on vorm, mis võimaldab Vallavalitsusel ja Volikogul täpsemini välja selgitada elanike arvamuse vallaelu puudutavate küsimuste kohta. Küsitluse tulemused on informatiivsed ja mõeldud kaasaaitamaks õigete otsuste vastuvõtmisel.
  2. Rahvaküsitlused võivad olla ülevallalised kui ka piirkondlikud, näiteks mõne kogukonna jaoks olulise kuid teistele vähetähtsa küsimuse lahendamisel.
  3. Rahvaküsitluse vorm on lihtsustatud, tagamaks vajaliku tulemuste usaldusväärsuse. Lõpliku otsuse küsitluse küsimustes võtab vastu Volikogu.

  1. Rahvahääletused võivad olla vaid ülevallalised. Rahvahääletuse tulemused on Vallavalitsusele ja Volikogule täitmises kohustusliku iseloomuga.
  2. Rahvahääletuse protseduur vastab Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seaduse nõuetele.
  3. Rahvahääletuse osa vajab täiendavat õiguslikku analüüsi tagamaks selle vastavuse EV seadusaktidele.
Rae valla rahvaküsitluste korraldamise eeskiri määruse eelnõu tekstiga saab tutvuda SIIN >> 

Olen tänulik abi eest antud eelnõu ettevalmistamisel.

Jüri Kivit
jurikivit@gmail.com
Kas Sina oled nõus sellega, et sinu eest otsustab keegi teine?
ĉ
Juri Kivit,
13 Jul 2011, 16:43
Comments