דפי עבודה לפי נושאים כיתה ח'

 תחום מספרי תחום אלגברי  תחום גיאומטרי   
 יחס בין מספרים,
 יחס ישר,
פרופורציה,
יחס הפוך,
קנה מידה
 

פונקציה קווית

f(x) = mx + b 
 דמיון משולשים ומצולעים  
 אחוזים,
 סטטיסטיקה תיאורית והסתברות
פתרון  משוואות ואי שוויונות ליניאריים,
 פתרון שאלות מילוליות המובילות למשוואות ליניאריות וטכניקה אלגברית
 
משפט פיתגורס
חישובי שטחים 
 
   מערכת שתי משוואות ליניאריות עם 2 משתנים ושאלות מילוליות בהתאם (הנושא נלמד לאחר הקניית הנושא "פונקציה קווית", עובדה שמקלה על הקניית הנושא)  גאומטרייה דדוקטיבית ושימושי משפט פיתגורס במרחב  
Comments