ประกวดเรียงความ-กล่าวสุนทรพจน์ ค้นหาสุดยอดนักอ่านแห่งตักศิลานคร ในงานมหาสารคามบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2

ชนะเลิศประกวดเรียงความ-กล่าวสุนทรพจน์ ค้นหาสุดยอดนักอ่านแห่งตักศิลานคร ในงานมหาสารคามบุ๊คแฟร์ 
ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์  ขอขอบคุณอาจารย์อลิสา เล็กวานิชย์ ผู้ฝึกสอน
(28.11.2558)

Comments