.


Free track counters

Bayanat of Laudium(Africa) ijtema has been uploaded HERE
Shaikh Hanif Luharvi db's Zambia tour bayanat
has been uploaded HERE

LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Khatme Bukhari-Jamia Sidokar  29-04-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Masjide Falah-Verawal  29-04-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Bayan for masturat-Verawal  29-04-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Zuhure Mahdi Khuruje Dajjal-Bardoli 26-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Qurane karim ki roshni-Nenital 29-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Deen me pure dakhil ho jao-Bijnour 28-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Ummat ka maqam-Khatme Mishkat-D.U.Pokran 27-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Fikre aakhirat-Falodi 27-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Islahe ummat ki zaruat-Jodhpur 26-04-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Islam me khidmate khalq ka maqam-Indore  28-04-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Zakariya masjid-Dewsbury 27-04-2017 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Birmingham markaz  27-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Neemate Quran-Jodhpur 26-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Khatme Bukhari-D.U.Sahara-bazar-Bengal 23-04-2017 SAVE
Mo.Qamruzzama Ilahabadi db
Markaze Islami-Ankleshwer 23-04-2017 SAVE
Mo.Qamruzzama Ilahabadi db
Wahalu  23-04-2017 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Wahalu  23-04-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Madarsa Hayatussalihat-Panoli 23-04-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Godhra  23-04-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Opening of masjid - Naroli 22-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Takmile hifz-Godhra  24-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Vejalpor   24-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Khatme Bukhari - Karmali  23-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Hathoda 23-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Kalam  20-04-2017 SAVE
Mo.Qamruzzama Ilahabadi db
Kalimah ka zikr - Annual Jalsa - Jamiah Haqqaniyah-Kathor 24-04-2017 SAVE
Qari Ahsan Mohsin Qasmi
Naat - Annual Jalsa - Jamiah Haqqaniyah-Kathor  24-04-2017 SAVE
Qari Ahsan Mohsin Qasmi 
Hamd - Annual Jalsa - Jamiah Haqqaniyah-Kathor  24-04-2017 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi db
Annual Jalsa - Jamiah Haqqaniyah-Kathor  24-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah - 20   21-04-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Apni naslo ko zahni irtidad se bachaye-Indore 21-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Jamiat e ulama ki zarurat w ahmiyat-Aurangabad 22-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Sadqa e jaria k 7 kaam-Muzaffar nagar 21-04-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Meeraj in brief-Vancouver 18-04-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Taqwa kese hasil kre-Chudgar masjid -Surat 21-04-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Haz.Ali rd k kuch aqwal-Masjide Ali-Rander 21-04-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Jama masjid-Chowk bazar-Surat 21-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db  
Deen ko zindagi me dakhil kre (weekly tabligi ijtema)-Moradabad markaz 20-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db  
Raste k huquq-Moradabad 20-04-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db  
Iman k taqaze-Moradabad 19-04-2017 SAVE
Shaikh Yusuf Motala db 
Khatme bukhari-Bradford 16-04-2017 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Sagrampura-Surat 17-04-2017    SAVE
Mufti Taqi Usmani db
Khatme Bukhari-D.U.Karanchi 17-04-2017  
 SAVE
Shaikh Yunus Jaunpuri db
Khatme Bukhari-Kharod 16-04-2017 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Khatme Bukhari-Faizanul Quran-Ahmedabad 17-04-2017 
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Khatme Mishkat-Nafee ul Ulum-Hapur 17-04-2017 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Khatme Bukhari-Panoli 17-04-2017  SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Jumuah bayan-Laudium-ijtema  14-04-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Form darkness to light- lessons from life of Juned Jamshed ra-Darussalam 16-04   SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Amarate shareeyah tarbiyati ijtema-Hydrabad 16-04-2017 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Final bayan-Sevalia ijtema- 16-04-2017 SAVE
Mo.Farid godhra db
Rawangi bayan- Sevalia ijtema- 16-04-2017
 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Gwalior 03-04-2017  SAVE
Qari Aiyub essack(d.b)  
Uptonelane-London  15-04-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah - 19  14-04-2017  SAVE
Mo.Ibrahim dewla db
Ulama-jor-Laudium-ijtema 14-04-2017  SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db
After Fajar - Ulama jor-Laudium ijtema 14-04-2017  SAVE
Mo.Ibrahim dewla db 
After Isha - Ulama jor-Laudium ijtema 13-04-2017 
 SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db 
After Magrib- Ulama jor-Laudium ijtema 13-04-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   
Taqwa ka sabaq-Surat 14-04-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Muhabbate Rasul k 3 Taqaze-Cuttack 13-04-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Qayamat k 5 sawal-Moradabad  12-04-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Islahe Muasharah ki zarurat-Moradabad  11-04-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Waqia e Yajuj Majuj-PART-2- Masjide Ali   12-04-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Riyakari se bache(darse)  11-04-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   
Bhagatalao-Surat 10-04-2017  SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db
Kharod  11-04-2017
 SAVE
Mo.Sajjad Nomani db
Fikre Waliyullahi - Kharod  11-04-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Ramazan k mubarak awqat kese wusul kre-Surat 08-04-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db
Kalimah ki haqiqat-Indore  07-04-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Bayan in Masturat madarsa-Kawi 09-04-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   
Takmile hifz & Khatme Bukhari-Kathor 09-04-2017(MUST) SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Khatme Bukhari-Taraj 09-04-2017
 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Dewsbury markaz 06-04-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Kitaburriqaq - 40  01-04-2017
 SAVE
Shaikh Yusuf Motala db
Jaamiah Zaynab-Lusaka-Zambia 29-03-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Masjide Quba-Dunbhal -Surat 31-03-2017
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Youth programme-Laudium 30-03-2017 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani 
Jumuah bayan - masjide Hilal- Durban 31-03-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Rajab- Virtues & Masaail-Masjide Ali-Bolton 29-03-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)  
Surah Mujadala- part-1   22-03-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Aachchod 20-03-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Sud ki lanat (darse) 21-03-2017  SAVE
Mo.Qamruzzama sb db
Sachchi talab-Jumuah bayan - Tarkesar  20-01-2017 SAVE