.


Free track counters
 Bayans of South Gujarat  Ijtemaat  has been uploaded HERE
26 Bayans of  Hazrat Mo.Umar sb Palanpuri ra has been uploaded HERE
LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Surah Baqarah - part 11 - Rander   02-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   
Jumuah bayan-Chowk bazar -Surat 02-12-2016 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Jumuah bayan-Masjide Aqsa-Surat 02-12-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Takmile Hifz jalsa-Jambusar 01-12-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b) 
After magrib- Sedrana(Mehsana)  ijtema  01-12-2016  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)  
After magrib- Sedrana(Mehsana)  ijtema   30-11-2016 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Ibadat aur Dawat-Weekly ijtema -Surat markaz 01-12-2016 (MUST) SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db
Ulama se aik fikr angez khitab-Kharod  01-12-2016 (MUST FOR ULAMA) SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
Final bayan & Dua - Meta(Palanpur)  ijtema   30-11-2016
 SAVE
Mo.Ismail Godhra(d.b)
After Fajar - Meta(Palanpur)  ijtema   30-11-2016 SAVE
Mo.Farid Godhra(d.b)
Rawangi ki baat - Meta(Palanpur)  ijtema   30-11-2016  SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b)
After magrib- Meta(Palanpur)  ijtema   29-11-2016
 SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db
After Zuhar- Meta(Palanpur)  ijtema   29-11-2016
 SAVE
Mo.Usman kakoshi db
After Asar- Meta(Palanpur)  ijtema   29-11-2016
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
After magrib- Meta(Palanpur)  ijtema   28-11-2016 SAVE
Mo.Qamruzzaman Alahabadi
Venda 28-11-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Valsad  28-11-2016 SAVE
Mo.Asrarul haq Qasmi db
Khubsahab masjid-Surat 27-11-2016  SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db   
Jumuah bayan-Mumbai  25-11-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Limbi  26-11-2016  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Mischief of shaytan& how to tackle him-London 26-11-2016  SAVE
Qari Siddiq Sansrodi db
Karmad  24-11-2016  SAVE
Qari A.Aziz Dewla
Qiraat in tartil-Karmad  24-11-2016  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Black friday ki haqiqat-Manchestter 25-11-2016  SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Surah Baqarah - part 10 - Rander  25-11-2016  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Maujuda halat me ummat ki zimmedari-Surat 25-11-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Jumuah bayan-Rander  25-11-2016  SAVE
Qari Rashid ajmeri db  
Jumuah bayan-Udhna  25-11-2016  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Bayan-for-masturat-Kantharia 23-11-2016  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Kawi  23-11-2016  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Allah ki madad 2 sharto k sath-Lakhimpur 22-11-2016
 SAVE
Dr.Sanaullah(d.b)
Weekly Ijtema -AMU Jame masjid-Aligarh 20-11-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Takmile hifz  jalsa-Kantharia 23-11-2016
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Borsad ijtema 21-11-2016 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db  
Jumuah bayan-Mumbai 18-11-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Bhadi 10-10-2016 18-11-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Akhlaqe hasanah(darse)  22-11-2016 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Moujuda halat me ulama ki zimmedariya-Kharod  22-11-2016 
 SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db 
Moujuda halat me ulama ki zimmedariya-Kharod  22-11-2016
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Moujuda halat me ulama ki zimmedariya-Kharod  22-11-2016
 SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Sagrampura  21-11-2016 SAVE
Mo.Ismail Godhra db 
Bayan for old workers-Unn ijtema
 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
After magrib-Unn(Surat) ijtema 19-11-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
Final bayan & Dua-Mahuvej ijtema 20-11-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
Bayan for ulama-Mahuvej ijtema  20-11-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
Bayan for old workers -Khanpur(Bharuch) ijtema 20-11-2016  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
Bayan for ulama-Khanpur ijtema 19-11-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b) 
After magrib-Khanpur(Bharuch) ijtema 19-11-2016
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)
After magrib-Khanpur(Bharuch) ijtema 18-11-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Masjid al Duha-Santon 18-11-2016 SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai(d.b)
Raiwind k safar ki karguzari- Jogeshwer-Mumbai 17-11-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Masjide Quba - Surat  18-11-2016
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Kalakacha  17-11-2016
 SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Diwa  15-11-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Dil ki Islah ki fikr kare (darse)  15-11-2016 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db 
Jumuah bayan-Mumbai  11-11-2016
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Mulla Qasim masjid-Ahmedabad 11-11-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Valsad 12-11-2016  SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Lajpor 10-11-2016  SAVE
Qari Rashid ajmeri db   
Surah Baqarah - part 8 - Rander   11-11-2016
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Maahe safar,bad siguni aur tawakkul 11-111-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
markaz masjid - Godhra  11-111-2016
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Jumuah bayan-Masjide Darussalam-Godhra  11-11-2016  SAVE
Qari Rashid ajmeri db   Jumuah bayan-Rander 11-11-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   
Huquql ibaad ki fikr kare (darse)  08-11-2016 SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db
Darul-ulum-falahe-darain-Tarkesar 06-11-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  Fiqh kya hai  &muashre-ko-talaq-se-bachao-Surat 05-11-2016 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db
Jumuah bayan-Mumbai  04-11-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Jumuah bayan-Godhra  04-11-2016 SAVE
Mo.A.Qadir Pattani(d.b)
Masjide Nurul-Islam-Aamboli 04-11-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Bayan in Weekly ijtema-Kathor  03-11-2016 (MUST) SAVE
Mo.A.Rehman sb Mumbai
Makami 5 kaam-Old workers jor-Raichur (Karnataka)   23-10-2016 (MUST)  SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Old workers jor-Raichur (Karnataka)   23-10-2016 SAVE
Mufti Ahmed khanpuri(d.b) 
Tafhime Shariat aur islahe muashara ka mission -part 1 19-10-2016 SAVE
Mufti Ahmed khanpuri(d.b) 
Tafhime Shariat aur islahe muashara ka mission -part 2 19-10-2016
 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db
Alipor  18-10-2016
 SAVE
Hakimul Islam Qari Tayyib ra
London markaz 1980
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Weekly ijtema-Bharuch markaz 13-10-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Masjide Abubakr- Scarborough  12-10-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Significance Of Muharram & Aashura - Durban 11-10-2016 SAVE
Mufti Ahmed khanpuri(d.b)
Muharram w aashura k fazail-Surat 08-10-2016 SAVE