Portada

A QUIN PAÍS  ES VIU MILLOR? 


Nivell: 5è primària
Matèries/àrees implicades: Matemàtiques, Naturals, Català, Castellà.
Centre: Pere Casasnovas (Ciutadella de Menorca)
Autora: Júlia Al·lès Pons
Durada: un trimestre
Data de creació: Setembre 2010

 

Subpàgines (2): Avaluació Tasca