อาหารนกแก้ว

 
 
 
 
 
 

 

นกแก้วต้องการได้รับสารอาหารทั้งจากพืชและสัตว์ และต้องการสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่เช่นเดียวกับมนุษย์เพื่อนำไปใช้สร้างความเจริญเติบโต บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง และสืบพันธุ์ได้ สารอาหารสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ ระดับโปรตีนในอาหารที่ใช้เลี้ยงนกแก้วในแต่ละช่วงอายุ ถือเป็นดัชนีสำคัญในการกำหนดสูตรอาหารที่เหมาะสมแก่นกในช่วงวัยนั้นๆ นกแก้วในวัยเจริญเติบโตควรได้อาหารที่มีระดับโปรตีน 10-16% ลูกนกหรือพ่อแม่นกช่วงผสมพันธุ์ควรได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงขึ้น
การใช้อาหารสำเร็จรูป
ใช้งานเสร็จสิ้น นอกจากอาหารสดเช่นพืช ผัก ผลไม้ เมล็ดพืช ที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของนกแก้วแล้ว ปัจจุบันมีการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปขึ้นมาจำหน่าย จึงทำให้การเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าต่อนกทำได้ง่ายขึ้น ข้อพึงระวังสำหรับการให้อาหารที่มีส่วนผสมของนมวัวแก่นกแก้วก็คือจากการศึกษาพบว่า นกแก้วสามารถผลิตน้ำย่อยสำหรับย่อยโปรตีนจากนมวัวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การให้อาหารประเภทนี้แก่นกแก้วจึงควรหลีกเลี่ยง อาหารที่ให้นกกินอาจไม่ต้องให้ไว้ตลอดวันแต่น้ำกินที่สะอาดต้องมีให้นกกินตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งสำคัญที่ผู้เลี้ยงนกมักมีข้อผิดพลาดจากการให้อาหารนกอันนำไปสู่ความล้มเหลวในการดูแลสุขภาพนกคือ การขาดความเอาใจใส่ในการล้างทำความสะอาดถ้วยภาชนะใส่อาหารและน้ำ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือภาชนะใส่อาหารและน้ำของนกในแต่ละกรงควรมีอย่างน้อย 2 ชุด สลับหมุนเวียนกันใช้งานและต้องล้างทำความสะอาดด้วยาฆ่าเชื้อทุกวันหลัง


oooooo1@hunsa.com
Comments