Jeesuksen syntymäkertomukset legendaa!

Yleisesti nykyiset Raamatun tutkijat pitävät molempia Jeesuksen syntymäkertomuksia legendana. Tämä on tullut ilmi mm. kirjeenvaihdossani useiden alan tutkijoiden kanssa. Samoin asian näkee Lars Aejmelaeus kirjassaan ”Kristinuskon synty” ja Risto Uro toimittamassaan kirjassa ”Nasaretilaisen historia”. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä niin paljon kertomuksiin sisältyy ristiriitoja ja jokunen nykyisen luonnontieteen kannalta epäuskottava tapahtuma. Jos syntymäkertomuksia pidetään historiallisesti epäuskottavina, niin tämän seurauksena pitäisi yleisesti hyväksyttyä olla mielestäni ainakin seuraavat asiat:

- Jeesuksen syntymävuodesta ei ole mitään sellaista tietoa, jonka pohjalta sitä voitaisiin luotettavasti arvioida. Syynä lienee se, että sekä Jeesus että hänen perheensä olivat tuntemattomia.

- Jeesuksen syntymäpaikasta ei ole todellista tietoa. Ainoa maininta Johanneksen evankeliumin jakeessa 7:42, joka perustuu hänen itsensäkin mukaan VT:n profetioihin eikä hänen omiin tietoihinsa.

- Jeesuksen isästä, Joosefista, emme tiedä mitään, sillä hänestä ei ole lainkaan mainintaa Markuksen evankeliumissa eikä Matteuksenkaan evankeliumin ainoassa kohdassa 13:55 häntä ole mainittu edes nimeltä. Ainoiksi syntymäkertomusten ulkopuolisiksi maininnoiksi, joissa käytetään nimeä Joosef jäävät Luukkaan evankeliumin maininta Jeesuksen sukupuun yhteydessä 3:23 sekä historiallisesti vähemmän luotetun Johanneksen evankeliumin yksittäiset maininnat jakeissa 1:45 ja 6:42. Kun ottaa huomioon, että näitä kahta viimeksimainittua evankeliumia pidetään nuorempina, niin kovin epäluotettavaksi jäävät tiedot jo pelkästään Jeesuksen isän nimestä.

- ehkä suurin yllätys on se, ettei Jeesuksen äidistä Mariasta tiedetä syntymäkertomusten ulkopuolella juuri mitään. Hänet mainitaan nimeltä vain kaksi kertaa!!! Matt. 13:55, Mark. 6:3, Luuk. ja Joh. ei kertaakaan. Toki Jeesuksen äiti mainitaan muutaman kerran sanalla äiti, Matt. 12:46-49, Mark. 3:31-35, Luuk. 8:19-21, Joh. tarinassa Kaanaan häistä (2:1-12) ja kohtauksessa Jeesus ristillä (19:25-27). Neitsyt Marian kristillisessä kirkossa saama merkittävä asema perustuu nimenomaan syntymäkertomuslegendoihin. Historian tutkimuksen keinoin ei Mariankaan olemassaoloa voida todistaa.

- Myöskään Johannes Kastajan syntymästä ja sukulaisuudesta Jeesukseen ei ole mitään historiallisia tietoja olemassa. Ne ovat myös uskoon liittyvää aineistoa. Sensijaan Johannes Kastaja lienee hyvinkin historiallinen henkilö, tähän palaan myöhemmin.

- Jeesuksen liittämisellä Daavidin sukuun ei ole minkäänlaista historiallista pohjaa. Hänen sukupuunsa Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa ovat keskenään pahasti ristiriitaiset ja kytketty VT:ssä mainittuihin sukupuihin keinotekoisesti vailla historiallisesti luotettavaa todistusaineistoa.

- Luukkaan evankeliumissa mainittu verotustapa ei ole roomalaisen käytännön mukainen. Näin ainakin asian näkee mm. antiikin historian tutkija Maijastiina Kahlos osoitteessa http://www.maijastinakahlos.net/b/yhteystiedot/julkaisut/ valitse kirjoituksia, kristinusko, Joosefilla ja Marialla ei ollut syytä lähteä Beetlehemiin.

- Herodeksen Beetlehemin lastensurmalle ei löydy historiallista vahvistusta edes Josefuksen Herodeksen elämää käsittelevistä varsin yksityiskohtaisista kuvauksista, joten on perusteltua pitää sitäkin legendana.

- Nasaret ei arkeologisten tutkimusten mukaan ollut ainakaan kaupunki tai iso kylä Jeesuksen aikaan. Luultavaa on, että nykyisen Nasaretin alue olisi ollut Jeesuksen aikaan vain muutaman perheen maatalousyhteisö. Kaivauksien tuloksista ei ole saatu puolueetonta ja luotettavaa ajallista arviointia, koska kaivauksia on suorittanut jo vuosikymmeniä katoliseen kirkkoon liittyvät arkeologit ja järjestöt.

- neitsytsynnytykseen, ihmisellä luonnontieteen vastaisena tapahtumana, ei kannata ottaa sen enmpää kantaa.

Joku seikka jäi varmasti mainitsematta, mutta tässäkin on melkoinen määrä todisteita evankeliumien historiallisesta epäluotettavuudesta. Olen vasta käsitellyt Jeesuksen syntymään ja lapsuuteen liittyviä tapahtumia.
Comments