Stowarzyszenie JUG Łódź

JUG Łódź jest stowarzyszeniem rejestrowym w świetle polskiego prawa. Oznacza to, że posiada osobowość prawną, może przyjmować w poczet swoich członków, przyjmować dotacje na działalność zgodną ze statutem.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie jest zarejstrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieścia - XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000398585

Stowarzyszenie JUG Łódź ma swój statut, zarząd oraz komisję rewizyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj historię oraz FAQ.