Welkom

Leuk dat je op mijn website komt kijken!

Mijn naam is Manuela Bazen-Steenkamp en ik ben geboren in 1968. Na 17 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik in 2008 met de Pabo begonnen. Begin 2011 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op de vraag 'Welke kennis en vaardigheden hebben leerkrachten nodig om meerwaarde uit het digibord te halen'. Als je meer wilt weten over dit onderzoek klik dan op Onderzoek/Kennis en Vaardigheden Digibord.

Tijdes de Pabo heb ik de minoren 'Educatief gebruik van ICT en nieuwe media' gevolgd. Hier heb ik o.a. kennis gemaakt met de term 'Mediawijsheid'. Samen met 2 medestudenten heb ik een 'Startdocument Mediawijsheid' gemaakt. Dit startdocument bevatte een lespakket voor de middenbouw en de bovenbouw op het gebied van mediawijsheid. Naast Mediawijsheid heb ik me ook bezig gehouden met 'Gaming in het onderwijs'. 

Omdat 'Mediawijsheid' mij in al haar facetten enorm interesseert heb ik in 2011 de opleiding tot Nationaal MediaCoach gevolgd en heb ik mij zelfstandig gevestigd als gecertificeerd Nationaal MediaCoach.  Over mijn werkzaamheden als MediaCoach, mediawijsheid en de opleiding kunt u hier verder lezen.

In augustus 2014 heb ik de masteropleiding Onderwijskunde, Leren & Innoveren afgerond met als afstudeerthesis 'Leren door observeren'. 

Voor meer informatie kijk op deze website en vooral ook onder Contact, voor onder andere de nieuwsbrieven

Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,

Manuela Bazen