Uprava- Miloš Pejakov, predsednik Skupštine kluba,

- Svetislav Vukmirica, predsednik Upravnog odbora kluba,
- Dejan Latković, član Upravnog odbora,
- Duško Rujević, član Upravnog odbora,
- Miroslav Bogojević, član Upravnog odbora,
- Janoš Todor, član Upravnog odbora,
- Aleksandar Korać, član Upravnog odbora,
- Dragan Ziramov, član Upravnog odbora.

- Milovan Elezović, član Nadzornog odbora,
- Đuro Grubišić, član Nadzornog odbora,
- Nova Milić, član Nadzornog odbora.