KontaktKancelarija kluba,
telefon/faks: 0230/28-999, e-mail: partizan_judo11@yahoo.com, web: www.judopartizankikinda.com,
adresa, Trg Srpskih dobrovoljaca 21, 23300 Kikinda.Svetislav Vukmirica
, predsednik kluba,
telefon: 0230/436-628, mobilni: 064/1914-654, e-mail: vukmirica.svetislav@sbb.rs, adresa, Vojvode Putnika 82, 23300 Kikinda.

Jelena Krvopić
, trener,
telefon: 0230/441-313, mobilni: 064/1212-406, e-mail: jelenakrvopic@gmail.com, adresa, Mikronaselje, Blok D1, L 6/7, 23300 Kikinda.

Vladimir Krstekanić,
trener,
telefon: 0230/421-443, mobilni: 064/3312432, e-mail: vladimirkrstekanic@gmail.com,
adresa: Josifa Pančića 6, 23300 Kikinda


Vanja Šamu
, trener,
telefon: 0230/438-238, mobilni: 062/961-3229,
e-mail: vanjajudo@live.com, adresa, Svetozara Miletića 29, 23300 Kikinda.

Slavko Kosanović
, predsednik stručnog saveta,
telefon: 0230/25-709, adresa Nikole Francuskog 20, 23300 Kikinda.