Clubinformatie‎ > ‎

Inschrijven

Als je judo wil doen, moet je ingeschreven zijn bij een officiële judoclub.  Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres.  Als lid van de Vlaamse Judofederatie (VJF) staan wij immers garant voor kwaliteitsvolle judotrainingen met een aantal extra voordelen.

Inschrijven kan je voor of na de training bij de trainer of een bestuurslid van onze club.  Als je nog nooit judo hebt gedaan, kan je natuurlijk altijd eerst een aantal keer gratis komen proberen, vooraleer je je definitief inschrijft.  Wij bieden je in dit geval vier gratis initiatielessen (binnen 1 maand) met verzekering van de VJF.  Dit geldt eveneens voor ex-judoka's t.e.m. 2e kyu (blauwe gordel) die meer dan 2 jaar geen verzekering meer hebben gehad.  Tijdens deze lessen kan je als kledij een training aandoen of kan je een judogi van de club lenen.

Voor het volgen van deze initiatielessen dien je wel voor de eerste les een formulier in te vullen.  De vier data waarop je de vier lessen wil volgen moeten hierop ingevuld zijn voor de eerste les.  Voor minderjarigen dient dit formulier ondertekend te zijn door één van beide ouders of door de voogd.  De eerste les dient de minderjarige dus begeleid te zijn door één van zijn ouders of voogd.  Zoniet, kunnen wij de minderjarige niet toelaten op de training.  Alternatief kan je het formulier hier downloaden en ingevuld en ondertekend meebrengen voor de eerste training.  Je kan ons ook verwittigen van je komst via e-mail, eventueel met het ingevulde initiatieformulier toegevoegd

Het inschrijvingsgeld voor één jaar bedraagt 100 euro per judoka voor de lessen.  Vanaf het tweede lid van eenzelfde gezin bedraagt het jaarlijks inschrijvingsgeld 90 euro per judoka.  Daarnaast moet ook de verzekering bij de VJF worden betaald.  Dit bedraagt 22 euro voor kleuters (4 en 5-jarigen),  41 euro vanaf het jaar dat de leeftijd van 7 jaar wordt bereikt  en  45 euro  vanaf het jaar dat de leeftijd van 13 jaar wordt bereikt.  Hiermee bekom je ook een abonnement op Judocontact, het tijdschrift van de Vlaamse Judofederatie, dat je vier maal per jaar zal ontvangen.

Als je bij de inschrijving of op een later tijdstip (via mail naar onze secretaris) je emailadres doorgeeft, krijg je op regelmatige basis de elektronische nieuwsbrief van Judoclub Edo.  Op deze manier wordt je vanzelf op de hoogte gehouden van de laatste nieuwsjes van Judoclub Edo.  Ook zal je dan via deze weg een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van de club.  Gelieve voor minderjarigen het e-mailadres van een van de ouders of voogd te noteren, en niet die van de minderjarige.

Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclub 
Diverse ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld van de sportclub. Daar dit een belangrijk extraatje kan betekenen raden wij alle aangesloten leden aan zich hierover te informeren bij hun ziekenfonds, zodat zij deze tussenkomst niet mislopen. Als er zo een tussenkomst is, krijg je van je ziekenfonds een formulier. Geef dat aan onze secretaris om aan te vullen en te ondertekenen en daarna bezorg je het ingevuld exemplaar terug aan je ziekenfonds.  Vergeet wel niet om hier de naam van de judoka op in te vullen, zodat wij weten aan wie wij het formulier moeten terug bezorgen.

Door het ondertekenen van het initiatie- en inschrijvingsformulier, bevestigt het toetredend lid (of de ouder/voogd) de correctheid van de informatie. Bovendien erkent het toetredend lid bij deze kennis genomen te hebben (of te zullen nemen) van de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van Judoclub Edo vzw en verbindt zich ertoe deze te respecteren. Beide documenten zijn te raadplegen op onze website.

Verzekering
Door het betalen van de verzekering zijn de leden verzekerd tegen lichamelijke ongevallen (bij Ethias).  Leden dienen er zich echter bewust van te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen (zoals brillen, lenzen, etc. …) wanneer zij deze meebrengen naar de trainingen en wedstrijden. Judoclub Edo vzw kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Privacy
Judoclub Edo vzw respecteert de privacy van haar leden en zal al uw persoonsgegevens die ze ontvangt als vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zullen enkel voor interne en niet-commerciële doeleinden verwerkt worden in het ledenbestand. Judoclub Edo vzw zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is ingevolge dwingende regelgeving (bijvoorbeeld voor verzekeringsdoeleinden, aanvraag van een vergunning bij de Vlaamse Judofederatie, enz.). Conform de wettelijke voorwaarden kan u op elk ogenblik inzage vragen in uw verwerkte persoonsgegevens, deze laten verbeteren of verwijderen en zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Judoclub Edo vzw (met maatschappelijke zetel te Winkselsesteenweg 60, 3020 Herent) zal optreden als de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, conform de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.
Ċ
Judoclub Edo Vzw,
5 feb. 2019 02:20
Ċ
Judoclub Edo Vzw,
21 mrt. 2014 11:31