Clubinformatie

Alle mogelijke informatie over Judoclub Edo kan je vinden via de links op deze pagina. Je vindt hier onder andere waar en wanneer de trainingen plaatsvinden, wie de trainingen geeft, wie in het bestuur zit.

Bij vragen of opmerkingen over de club kan je met een van de bestuursleden contact opnemen voor of na de training of via telefoon of e-mail. Contactgegevens van de voorzitter en secretaris vind je onder bestuur.    

Rekeningnummer: 
IBAN: BE84 7340 3141 3659 
BIC: KRED BE BB 

De club is opgericht als VZW. Je kan de statuten en het Reglement van Inwendige Orde hieronder raadplegen. Iedere judoka wordt geacht zich hieraan te houden.

Judoclub Edo is aangesloten bij de VJF. Meer informatie over de judosport in het algemeen kan je op hun website vinden. Volgende informatie kan je ook op deze website terugvinden: 
  • Een bondige samenvatting van de reglementen van de federatie inzake vrijheidsregeling, met inzonderheid van de na te leven opzeggingsperiode, evenals van de geldende tuchtregeling en disciplinaire maatregelen. 
  • Waarborgen die het decreet met betrekking tot de niet-professionele sportbeoefenaar biedt, alsmede de verzekeringsovereenkomsten die ten behoeve van de judoka's zijn afgesloten. 
Ċ
Judoclub Edo Vzw,
21 mrt. 2014 11:31
Ċ
Judoclub Edo Vzw,
15 apr. 2011 07:29