HOME

  The school is named after the statesman Juan Sumulong and is called Juan Sumulong High School.

JUAN SUMULONG HIGH SCHOOL HYMN

Juan Sumulong High School Beloved School
To thee do we lift our voices, 
We Sing our Praises hearts aglow
The heavens thy name reecho

Your Guiding hands hath led us 
To truth to life to glorify 
Juan Sumulong High Foreever dear
Our Loyalty we pledge 
Foreever to thee faithful we'll be 
Juan Sumulong beloved School

-CRISPIN LUMAUIG
HYMNO NG LUNGSOD QUEZONsangay ng lungsod quezon jshs.mp4


Lungsod Quezon naming mahal
Araw mo ay saganang tunay
Sa amin ang alab mo’y buhay
Sa’yo buong sigla kami’y nagpupugay

Dito’y ilaw ang diwa mo
Hiyas ka ng bayang sinisinta
Dito’y nupling mithiing banal
Sa’yo ang pag-ibig namin at dangal

Lungsod Quezon naming mahal
Araw mo ay saganang tunay
Sa amin ang alab mo’y buhay
Sa’yo buong sigla kami’y nagpupugay

Lungsod Quezon, aming mahal
Pugad ka ng laya’t kagitingan
Dito’y nupling mithiing banal
Sa’yo ang pagibig namin at dangal
Sayo’y ang pagibig namin at buhay


NCR Hymn

I
Bayang mahal nating lahat
tampok ng NCR
pusod nitong ating bansa
dulot kaunlaran

II
Taas noong iwagayway
ang bandila ng NCR
karunungan at katarungan
sa bansa ay itanghal

III
Mga lunsod ng NCR
sa puso ko'y dangal
ang adhikain isulong
ang tanging NCRhttp://www.deped.gov.ph/  http://www.deped.gov.ph/als  http://ebeis.deped.gov.ph/  lis.deped.gov.ph/  http://lrmds.deped.gov.ph/