Lipsko dawniej i dzisiaj


Lipsko dawniej i dzisiaj - 2
Lipsko i okoliceJan Skrzypczyński rozpoczął pracę w Domu Kultury w Lipsku w 1964 r. Początkowo był instruktorem plastyki. Później zorganizował również koło fotograficzne. Jego działalność pamięta z pewnością wielu lipszczan, którzy swoje pierwsze spotkanie z magią fotografii przeżywali właśnie pod opieką pana Skrzypczyńskiego.

Od początku swojej pracy, aż do chwili odejścia na emeryturę, a także już jako emeryt, Jan Skrzypczyński dokumentował pracę lipskiego domu kultury. Efektem tego kronikarskiego zapisu na kliszy są tysiące zdjęć. Poniżej prezentujemy zaledwie ich część. Mamy nadzieję, że będą one dla jednych miłym wspomnieniem tego, co przydarzyło im się kiedyś w życiu, a dla innych, nieocenionym świadectwem twórczej działalności ich dziadków, rodziców i znajomych.


50 LAT LIPSKIEGO DOMU KULTURYKwiaty polne i ogrodowe


Fotoimpresje


Kwitnace kaktusy