KOLEDAR PRIREDITEV OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Vodja območne izpostave JSKD: Leonida Došler