"תקומה" - כל פרקי הסדרה


 1. "דור בארץ" - המרד הערבי הגדול והמאבק בבריטים (1936- 1947) - I  II  III
 2. "מדינה בדרך" - מלחמת העצמאות והכרזת המדינה (1947- 1948) - I  II  III
 3. "מגש הכסף" - הדיפת צבאות ערב והסכמי שביתת הנשק (1948- 1949) - I  II  III
 4. "קיבוץ גלויות" - העלייה ההמונית (1948- 1955) - I  II  III
 5. "עם במדים" - פעולות התגמול ומבצע סיני (1949- 1956) - I  II  III
 6. "בצל השואה" - שתיקת הניצולים ומשפט אייכמן (1948- 1961) - I  II  III
 7. "הגידו כן לזקן" - מנהיגותו של דוד בן-גוריון (1948- 1956) - I  II  III
 8. "קו פרשת המים" - מלחמת ששת הימים (1967) - I  II  III
 9. "מעולם מצבנו לא היה טוב יותר" - ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור (1967- 1973) - I  II  III
 10. "רעידת אדמה" - מלחמת יום הכיפורים (1973) - I  II  III
 11. "האופסימיסט" - ערביי ישראל ממלחמת העצמאות עד "יום האדמה" (1948- 1967) - I  II  III
 12. "ישראל השנייה" - המחאה העדתית והמהפך הפוליטי (1959 - 1981) - I  II  III
 13. "הלנצח תאכל חרב?" - הסכם השלום עם מצרים (1977- 1979) - I  II  III
 14. "אתחלתא דגאולה" - התנחלויות "גוש אמונים" (1973- 1982) - I  II  III
 15. "בנתיב הטרור-בילאדי בילאדי" - ישראל נגד ארגוני הטרור הפלסטיניים (1976- 1982) - I  II  III
 16. "סדק בבית" - מלחמת לבנון (1982) - I  II  III
 17. "תנו לחיות בארץ הזאת" - כלכלה מימי הצנע ועד נפילת הבורסה (1949- 1983) - I  II  III
 18. "שלח את עמי" - ישראל ויהדות ברית המועצות (1948- 1993) - I  II  III
 19. "בבל וירושלים" - ישראל ויהדות ארצות הברית (1948- 1993) - I  II  III
 20. "הכותל וההר" - יחסי חילונים ודתיים (1948- 1993) - I  II  III
 21. "האבן וענף הזית" - האינתיפדה הראשונה והסכם אוסלו (1987- 1993) - I  II  III
 22. "שלום חבר" - מהסכם אוסלו ועד רצח רבין (1993- 1995) - I  II  III 
Comments