Moje Studia

Development Economics

        trochę naukowo, a trochę nie.

        o ekonomii


            Joanna Rymaszewska 

O Wzroście Gospodarczym po ludzku

O wzroście gospodarczym mów się dużo i często. Ale co to właściwie jest? Co to znaczy, że Polska ma 5% wzrost a Chiny 10%?

O wzroście się mówi, bo oznacza on poprawę jakości życia, bogacenie się kraju.

Wzrost gospodarczy (Economic Growth) to stała zdolność do zwiększania możliwości produkcyjnych danego kraju, a więc wytwarzania większej ilości produktów i usług. Wytwarzanie musi być powiązane ze sprzedawaniem większej ilości wszystkiego, bo po co wytwarzać więcej i nie sprzedawać. A więc jeśli w kraju sprzedaje się więcej niż w roku poprzednim, to mamy wzrost gospodarczy, bo ludzie mogli i kupili więcej. Masowe kupowanie, a więc popyt, stymuluje wzrost gospodarczy.

Wzrost musi pokonać inflację, która zmniejsza wartość pieniądza. Inflacja 'przeszkadza' wzrostowi. Może się tak zdarzyć, że pracujemy więcej, ale nie możemy więcej kupić za ciężko zarobione pieniądze, bo mają mniejszą wartość. Dlatego najlepiej gdyby inflacja była jak najmniejsza a my pracowalibyśmy jak szaleni. Czy napędzalibyśmy wzrost gospodarczy? Tak, ale praca jest tylko jednym z czynników napędzających.

Jak wspomniałam wcześniej, wzrost to zdolność do zwiększania możliwości produkcyjnych. Możliwości produkcyjne są regulowane przez czynniki produkcji. Czynniki produkcji to na chłopski rozum to czy mamy z czego produkować, a więc ziemia pod fabrykę (zasoby), to czy mamy pracowników (praca) i to czy mamy na to pieniądze (kapitał). Ale to nie wszystko, ważne jest również ile wiemy (kapitał ludzki) i technologia (postęp technologiczny). Modele wzrostu gospodarczego w różny sposób łączą lub pomijają te czynniki.

Wniosek jest taki, iż poprzez majstrowanie przy czynnikach produkcji, można zwiększyć wzrost gospodarczy. Majstrowanie to poprawianie jakości tych czynników. Wiąże się to z gromadzeniem (akumulacją) kapitału w postaci oszczędności i inwestycjami oraz z polepszaniem umiejętności i postępem technologicznym. Ważne jest również rozsądne gospodarowanie tym co mamy, a więc zasobami, ale to już myślenie o przyszłości.

Wzrost gospodarczy jest mierzony przez uwzględnienie zmian w:

- PKB produkcie krajowym brutto, całkowitej wartości dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju,

- PNB produkcie narodowym brutto, całkowitej wartości dóbr i usług wytworzonych przez dany naród, bez uwzględnienia granic geograficznych.

Najczęściej bierze się pod uwagę zmianę PKB (np. co do ostatniego roku, lub okresu) przypadającą na jednego mieszkańca po uwzględnieniu inflacji (real GDP per capita).


Więcej o rozwoju gospodarczym w ciekawych prezentacjach przygotowanych przez NBPortal.pl: Na UW studiuję Ekonomię na specjalności Development Economics.  Krótko mówiąc próbuję zrozumieć zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym: dlaczego jedne kraje są bogate a inne nie? dlaczego jedne rozwijają się wolniej niż inne? dlaczego na świecie są tak duże nierówności? i w końcu, jak zmienić tą sytuację..

 Na PW studiuję  indywidualnie Informatyczne Systemy Zarządzania. Obecnie 'urlopuję' i nadrabiam braki z ekonomii.. każdy musi w końcu kiedyś spać :P

 Ciekawe Linki