Wat is Jrimitos?


“Jrimitos” is een jeugdbeweging gelegen in het koffiedorp Marcala in Honduras. In 2007 werd deze jeugdbeweging uit de grond gestampt door 2 brugse meiden samen met een aantal plaatselijk jongeren. Nu, ongeveer 4 jaar later zijn we met meer dan 300 kinderen in verschillende groepen en berggemeenschappen die op regelmatige basis aan de activiteiten van Jrimitos deelnemen.

We proberen kinderen een leuke en zinvolle vrije tijd aan te bieden, waarbij we het belangrijk vinden dat ze al spelend leren. Op die manier proberen we ook invloed uit te oefenen op lokaal politiek vlak, zodat de stem (verhalen, meningen, noden,...) van de kinderen gehoord wordt. Ondertussen zijn er 3 plaatselijke jongeren die in het project werken. Zij bereiden de activiteiten voor en bezoeken de verschillende groepen in de berggemeenschappen.Comments