Statement

Het site appropriate werken staat centraal in mijn werk. Elk werk is gemaakt voor een specifieke plek die invloed heeft op de keuze voor materiaal, vorm, formaat en kleur. Soms kies ik voor een samenhang tussen het werk en de locatie, andere momenten zal ik het contrast opzoeken.  Door het werken op deze manier blijft elk werk uniek, ook wanneer eenzelfde soort werk op een andere locatie te zien zal zijn; de omgeving beïnvloed ook dan weer de opbouw van het werk.  

 

Binnen  deze werkijze zijn de waarden materialiteit en tactiliteit erg belangrijk. Met deze kwaliteiten wil ik aanspraak maken op het associatieve vermogen van de bezoeker en het samen met de ervaring van het werk een eigen betekenis laten genereren. Deze waarden vertalen zich vaak naar de keuze voor het materiaal en het grote formaat waarmee de bezoeker geconfronteerd wordt.  

 

Sinds 2016 onderzoek ik wat de rol van de bezoeker kan zijn binnen mijn werk en zoek daarom een fysieke relatie met hem op. De bezoeker komt steeds dichter bij het werk door het te betreden, er door heen te lopen of er overheen te lopen. Zo wil ik de bezoeker niet slechts een toeschouwer  laten zijn, maar een interactieve relatie aan laten gaan met het werk.