Privacywet AVG

Privacy protocol van EHBO vereniging Joure.

EHBO vereniging Joure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

In dit privacy protocol zijn de regels beschreven over het vastleggen van de gegevens van de leden van EHBO vereniging Joure en voor welke doeleinden deze gegevens door het bestuur van de EHBO vereniging Joure worden gebruikt.


De basis van deze regels vinden hun oorsprong in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Het doel van deze wet is om personen meer controle te geven over hun eigen gegevens en treedt in werking op 25 mei 2018.

U kunt onderstaande documenten downloaden om een gedetailleerd overzicht te krijgen van onze maatregelen.
Ċ
EHBO Joure,
13 nov. 2018 10:16
Ċ
EHBO Joure,
21 nov. 2018 04:10