Portfolio 1991 - nu

 
 
Bezonningssimulator
 
Laboratorium opstelling
 
1991
 
Dit is een opstelling waarbij de schaduw van maquettes kan worden gesimuleerd. De evenwijdige lichtbundel wordt gemaakt m.b.v. van een platte Fresnellens. De arm en de tafel kunnen roteren zodat iedere zonnestand op aarde kan worden ingesteld.
 
Als projectleider heb ik de opstelling (mede) ontworpen, (mede)gebouwd en de besturingssoftware geschreven.
 
 
 

 
Systeem beheer PC's
 
Vakgroep ondersteunend
 
1991
 
 
Vanwege mijn goede kennis van DOS en Windows deed ik ook het systeembeheer van de PC's bij de toenmalige vakgroep FAGO erbij. Dit werk bestond uit het installeren van software en randapparatuur.
 

 
Practicum Bouwkunde
 
Onderwijs
 
1991
 
Vanaf dag 1, ben ik betrokken bij het onderwijs. Mijn eerste onderwijstaak bestond uit geven van practica voor groepen van 10 studenten. Hiervoor heb ik ook nieuwe opstellingen ontworpen en gebouwd met bijbehorende draaiboeken voor het onderwijs.    
 

 
 
Kalibratieopstelling voor lage luchtsnelheden 
 
Laboratorium opstelling
 
1992
 
Voor het bepalen van thermisch comfort is het meten van de luchtsnelheid essentieel. De optredende luchtsnelheden in ruimten zijn over het algemeen laag (0.05 - 0.2 m/s).
 
Voor het kalibreren van Dantec omnidirectionele anemometers heb ik een opstelling gebouwd waarbij de flow voor beide 'hittebolletjes' apart kan worden ingesteld.
 
 
 

 
(PC) MatLab simulatie trajectories drupples
 
Numerieke toepassing
 
1992
 
 
Één van mijn eerste MatLab toepassingen heb ik geprogrammeerd in PC MatLab op een computer met 640K geheugen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de ODE routines om banen van regendruppels te bepalen in diverse stromingsvelden. Dit is een voorloper van latere trajectories bij driving rain en is gebruikt voor het onderwijs.
 

 
Oefening Warmte en vochttransport in constructies
 
Onderwijs
 
1992
 
Dit is een oefening voor zo'n 25 studenten waarbij numerieke programma's worden gebruikt voor het simuleren van warmte- en vochttransport. Het is nu nog steeds een vast onderdeel van het vak 7S532 dat ik samen met collega's Martin de Wit en later Henk Schellen heb gegeven. Diverse programma's zijn gebruikt door de jaren heen: MatLab, PDEase, FlexPDE, FemLab, Comsol.
 
 

 
Post HTO Bouwfysica 
 
Opleiding diploma
 
1993
 
 
Dit is mijn eerste diploma na mijn HTS Technische Natuurkunde. Een 1 jarige Post HBO avondopleiding Bouwfysica.     
 

 
Tweeplaten-apparaat
 
Laboratorium opstelling
 
1993
 
Een tweeplaten-apparaat (2pa) wordt gebruikt om de warmtegeleidingscoëfficiënten van materialen te bepalen. M.b.v. een HP Data-acquisitie systeem werd deze opstelling aangestuurd om stabiele resultaten te verkrijgen. Mijn bijdrage was het programmeren van de regeling in HP basic. Het 2pa is daarna succesvol ingezet en heeft talloze TUE-TNO meetrapporten opgeleverd. 
 

 
Luchtdichtheids- en ventilatie metingen in woningen
 
Metingen in situ & rapportage
 
1993
 
In samenwerking met CBO (Centrum Bouw Onderzoek) TUE-TNO zijn meerdere projecten uitgevoerd m.b.t. luchtdichtheid en ventilatie in de sociale woningbouw. Voor deze projecten heb ik luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd in bestaande woningen. Tevens werden ventilatiehoeveelheden gemeten. De uitwerkingen bestonden uit het curve fitten van de volumestroom tegen het drukverschil in MatLab. De resultaten werden opgenomen in CBO-TNO-TUE rapporten.
 
 

 
Metingen in scholen
 
Metingen in situ
 
1994
 
 
Samen met studenten hebben we metingen verricht in scholen. Het thermisch comfort, CO2 gehalten en ventilatiehoeveelheden werden gemeten. Hieruit bleek dat met name de CO2 concentraties schrikbarend hoog waren. De verbetervoorstellen zijn door de studenten gerapporteerd.
 

 
SimuLink
 
Modellen & Implementatie & Validatie
 
1994
 
Mijn eerste modellen in SimuLink. Gebruikmakend van de krachtige S-Function mogelijkheden, heb ik mathematische modellen gebouwd voor een warmtepomp, verwarmer, koeler en HVAC systeem. 
 

 
Metingen met Infrarood Camera
 
Metingen in situ & rapportage
 
1995
 
Een van de eerste infrarood camera's voor het gebruik van thermografie opnamen in de gebouwde omgeving werd bij FAGO in gebruik genomen. M.b.v. van deze camera zijn talloze objecten (woningen, kantoren, monumentale gebouwen) bemeten en gerapporteerd onder TUe-TNO vlag. In MatLab heb ik een routine geschreven om relatieve vochtigheden te visualiseren uit de thermografie opnamen van binnenoppervlakken. Hiermee kan (kans op) condensatie zichtbaar worden gemaakt
 

 
Thermisch comfort metingen in kantoren
 
Metingen in situ & rapportage
 
1995
 
 
Vanaf 1995 ben ik projectleider voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van metingen. Als voorbeeld noem ik hier thermisch comfort metingen in kantoren. Dit is in tijdperk van voor het mobiele dataverkeer. Dat betekende dus veel kabels leggen, sensoren aansluiten, testen. Daarna uitlezen en in MatLab (natuurlijk) de metingen uitwerken en visualiseren.
 

 
Drukvereffening in dubbele gevels
 
Meting en modelering
 
1996 
 
Dit betreft een 3e geldstroomproject van de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG). Dit was pionierswerk, waarbij ik numerieke modellen heb gemaakt in MatLab die later erg succesvol bleken te zijn. Uit dit project werd een post doc. aangesteld die ik 2 jaar (mede)begeleid heb. Uiteindelijk zijn door de post doc en mij zo'n 4 Journal papers geschreven (periode 1998-2000). Dit was uitzonderlijk veel voor deze tijd.  
 

 
Driving Rain en open stootvoegen
 
Meting in situ
 
1996 
 
Samen met een student is het effect van open stootvoegen op de regendoorslag gemeten. Het betrof een samenwerkingsproject met Buro Dak Advies (BDA).   
 

 
MatLab cursus
 
Onderwijs
 
1996
 
 
Mijn kennis en vaardigheden met Matlab heb ik ingezet om MatLab cursussen te geven aan studenten van de TUe, post HBO en duale opleidingen. Hiervoor heb ik ook weer het cursusmateriaal gemaakt.   
 

 
Bedrijfshulpverlener Ploegleider
 
Opleiding Certificaat
 
1996
 
In deze tijd werkte ik nog in het laboratorium op de 10e verdieping van het hoofdgebouw. Toen was ik ook al een paar jaar BedrijfsHulpVerlener (BHVer). Ook heb ik de opleiding voor ploegleider BHV behaald. In geval van calamiteiten moest ik een ploeg leiden voor de eerste hulpverlening.
 

 
Building Physics Toolbox in
MatLab
 
Numeriek
 
1997
 
Dit is de eerste verzameling van Matlab routines voor Bouwfysica. De Building Phyics Toolbox wordt regelmatig bijgewerkt. De Toolbox wordt gebruikt door studenten en onderzoekers. De eerste versie is ook gepubliceerd op een van de eerste Matlab conferences in Nederland.     
 

 
(eerste keer) Onderzoek presentatie internationale conference
 
Lezing
 
1997
 
 
Mijn eerste internationale lezing vond plaats in Espoo Finland tijdens het Nordic Symposium on Building Physics. Het onderwerp was drukvereffening en was gebaseerd op het onderzoek dat ik had verricht voor de VMRG (zie hierboven) 
 

 
(eerste keer)  ISI Journal paper gepubliceerd
 
Internationale publicatie
 
1998
 
 
 
Het onderzoek naar drukvereffening leidde tot een niet lineair systeem. Hierbij is de overdrachtsfunctie afhankelijk van de input. Dit resulteerde in een paper voor de internationale wind engineering conference in Genua. Dit artikel werd daarna door het Scientific Committee geselecteerd voor een Journal special. Dit werd mijn eerste Journal paper als eerste auteur.  
 

 
Optimalisatie van de energiecentrale van het AZG
 
Onderzoek (mijn afstudeerthesis bij TUe Technische Natuurkunde)
 
1998
 
Als onderdeel van mijn deeltijdstudie (zie onder) kon ik in sept. 1997 starten bij de vakgroep Systeem- en regeltechniek met mijn afstudeeropdracht over de optimalisatie van de energiecentrale van het Academisch Ziekenhuis Groningen onder begeleiding van prof. Jan Kok en prof. Pierre Leijendeckers.
 

 
ir.
 
Opleiding Diploma (TUe Technische Natuurkunde)
 
1998
 
In 1993 ben ik begonnen met mijn studie Technische Natuurkunde aan de TUe, naast mijn lopende werkzaamheden. Voor deze deeltijdstudie kreeg ik één dag per week (0.2 fte) studieverlof voor het volgen van colleges en oefeningen.  In dec. 1998 studeerde ik af.  
 

 
(eerste keer) mede-organisatie International Conference (Wind engineering Eindhoven)
 
Organisatie
 
1999
 
De eerste keer dat ik bij de organisatie van een internationaal congres betrokken was bij de European and African Conference on Wind Engineering. Hierbij zat ik in het centrale organisatie comité en heb ik meegeholpen met o.a. de financiën, programma en social events , samen met Jacob Wisse en Chris Geurts.  
 

 
Werking bi-valent verwarmingssysteem kantoorpand Kelpen
 
Meting & Model & Rapport & Advies 
 
2000
 
In 2000 werkte zowel voor bouwfysica als voor installatietechniek. Als projectleider heb ik samen met de toenmalige hoogleraar installatietechniek Pierre Leijendeckers onderzoek verricht naar een innovatief verwarmingssysteem met warmtepomp en gasketel.  
 

 
Geohuis project
 
Modellen & Validatie
 
2000-2002
 
 
Een ander innovatief project dat ik samen met prof. Leijendeckers heb gedaan was het bouwen van een full scale testopstelling voor warmtepompen, warmtebuffers, warmtewisselaars en warmte-afgiftesystemen. Deze opstelling stond bekend onder de naam Geohuis. Voor alle aanwezige installatiecomponenten heb ik ook de modellen gemaakt in SimuLink en gevalideerd met metingen.   
 

 
Climasim project
 
Simulatie Toolbox voor installatiebedrijven
 
2001-2004
 
 

Het Climasim project was een nationaal project waarbij alle grote installatiebedrijven en anderen zoals ISSO, Fontys, TUDelft, Haagse Hogeschool waren betokken. Het resultaat was een modellen bibliotheek voor de installatiesector geïmplementeerd in SimuLink. Ik was de afgevaardigde van de TUe en verantwoordelijk voor het SimuLinkdeel.
 
 
(eerste) Nationale presentatie simulatie laboratorium
 
Modellen & Simulatie
 
2001 
 

De eerste nationale presentatie van mijn modellenbibliotheek en bijbehorende simulatie omgeving MatLab/SimuLink vond plaats in 2001 tijdens het 3e IBPSA NVL Congres in Petten.
 

 
Waalse kerk Delft, regeling installatie
 
Model based design
 
2002
 
Eén van mijn eerste projecten samen met collega Henk Schellen was het optimaliseren van de klimaatregeling voor de Waalse kerk. In het verleden was het orgel vermoedelijk kapot gestookt door veel te droge lucht tijdens strenge winters. Het inmiddels gerestaureerde orgel mocht niet opnieuw bloot gesteld worden aan 'extreme' klimaat omstandigheden. Om het piekspanningen in het orgel te voorspellen heb ik een integraal  model gemaakt voor het vochttransport in orgelpijpen, het binnenklimaat en de regeling. Daarna zijn de effecten van diverse regelstrategieën gesimuleerd. De geoptimaliseerde regeling is daarna ook door hardware matig geïnstalleerd en gemonitord.  
 
 

 
 
Didactisch Inwerktraject
 
Opleiding - Certificaat
 
2002

In 2002 heb ik diverse didactische cursussen aan de TUe gevolgd, wat resulteerde in het didactisch inwerktraject. Dit is een voorloper van wat nu bekend staat als BKO Basiskwalificatie Onderwijs.
 

 
(eerste) internationale presentatie simulatie laboratorium
 
Modellen & Simulatie
 
2002
 
De modellenbibliotheek in MatLab/SimuLink heb ik verder uitgebreid tot een simulatie laboratorium. De eerste internationale presentaties hiervan vonden plaats tijdens het internationale Building Physics Symposium in Trondheim en later datzelfde jaar op de internationale System Simulation in Building Conference in Luik.
 

 
(eerste keer) Nederlandse afgevaardigde International Energy Agency Annex 41 project
 
Wetenschappelijk onderzoeker
 
2003-2007
 
De eerste keer dat ik Nederlandse afgevaardigde was bij een prestigieus internationaal onderzoeksproject, was bij de IEA (International Energy Agency) Annex 41. Bij dit project waren nagenoeg alle belangrijke wereldwijde bouwfysica groepen betrokken. Samen met Marin de Wit hebben we deelgenomen aan alle modelleer en simulatie onderdelen bij dit project op het gebied van Whole building Heat Air and Moisture transport. De operating agent Hugo Hens werd later mijn 2e promotor.  Vermeldenswaard is nog dat wij als enige groep (duo) de benodigde kennis en simulatiegereedschappen in huis hadden om alle  gevraagde onderzoeken tot een goed idee te brengen. Dit was één van eerste bevestigingen van de potentie van de ingeslagen weg van het modelleren in MatLab/SimuLink/Comsol  
 
 

 
Anne Frank Huis
 
model based design
 
2003
 
 

Een ander prestigieus project met collega's Henk Schellen en Marcel van Aarle was het Anne Frank Huis. Voor dit project hebben we metingen gedaan in diverse kamers van het huis. Mijn aandeel was het modelleren van het klimaat, installaties en regeling. M.b.v. van het ontwikkelde computermodel konden adviezen gegeven worden voor het verbeteren van het klimaat.  
 

 
(eerste keer) Docent Internationale PhD Cursus Leuven
 
Onderwijs
 
2004

De eerste keer dat ik uitgenodigd werd als expert docent voor een internationale PhD Course. Dit was in Leuven en werd toentertijd georganiseerd door Jan Carmeliet. Mijn bijdrage bestond uit een vijfdaagse cursus op het gebied van Building Energy Simulation met HAMBase en Building Systems Simulation met SimuLink.   
 

 
Martinuskerk Sint-Oedenrode
 
Model based design
 
2005
 
In mijn eigen woonplaats Sint-Oedenrode, werd mijn hulp ingeroepen voor het voorkomen van mogelijke klimaatschade aan het pas gerestaureerde Smits kerkorgel. Voor dit project zijn er klimaatmetingen verricht en is een model gemaakt van het binnenklimaat en klimaatregeling. De kennis die we hadden opgedaan bij de Waalse kerk (zie boven) hadden we toepast op de klimaatregeling. Het bleek dat een goede en goedkope oplossing voor handen was door de aanwezige regeling eenvoudig aan te passen. Na aanpassing van de regeling kregen we van de vaste organist te horen dat het kerkorgel sindsdien veel beter bespeelbaar was.  
 
 
Klimaat Evaluatie Kaart
 
Visualisatie
 
2005

Het visualiseren van gegevens is erg belangrijk om zelf te snappen wat er aan de hand is en om anderen te overtuigen. In MatLab heb ik meerdere visualisatie tools ontwikkeld. Zo ook de z.g. klimaat evaluatie kaart. In deze grafiek is in één oogopslag te zien of een binnenklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid) voldoet aan bepaalde eisen m.b.t. thermisch comfort, schimmelgroei, te droog, te vochtig, enz. Deze visualisaties zijn later nog door ontwikkeld en zijn nu standaard gereedschap bij het evalueren van museaal binnenklimaten.
 

 
Depot scheepvaart Museum Amsterdam, klimaatinstallatie
 
Model & Validatie
 
2006
 

Het depot van het scheepvaart museum bevat een doos-in-doos constructie waarin de collectie wordt bewaard. Het depot heeft een state-of-the-art klimaat installatie en regeling. Mijn bijdrage aan dit project was het simuleren van storingen aan de installatie, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de ontvochtiging. Hieruit bleek dat de reactietijd die nodig was om storingen te corrigeren nogal kort was. Er zijn aanbevelingen gedaan om de installaties te verbeteren
 
 

 
dr.
 
Opleiding Diploma
 
2007
 
 
 
 
Vanaf 2003 ben ik begonnen met mijn promotie-onderzoek, naast de lopende werkzaamheden. In de periode 2003-2007 heb ik het meeste van de beschikbare onderzoekstijd (0.4fte) besteed aan dit onderzoek. Op 23 mei 2007 vond de verdediging plaats. Mijn promotoren waren Martin de Wit (Eindhoven) en Hugo Hens (Leuven), de autoriteiten op het gebied van Bouwfysica - warmte en vocht. 
 

 
Invited Speaker on First European Comsol conference
 
Erkenning als technisch Comsol-expert
 
2007
 
De allereerste European Comsol Conference werd gehouden op de high-tech campus in Eindhoven. Daarbij werd ik uitgenodigd als gastspreker. Mijn presentatie ging over het gebruik van comsol op het gebied van computational building physics.  
 
 
HAMLab
 
Modellen & Visualisatie & Gereedschappen
 
2008
 

Vanaf het allereerste begin heb ik me ten doel gesteld om alle bruikbare door mij ontwikkelde modellen en functies in MatLab, SimuLink en Comsol open te stellen voor iedereen. Vanaf 2008 heb ik dit allemaal ondergebracht in de z.g. HAMLab (Heat Air and Moisture Laboratory). De link naar deze website is te vinden op mijn homepage.

De beste omschrijving is een 'Problem Solving Environment' (PSE) op het gebied van computational building physics. Het unieke van deze PSE is dat ik software heb geschreven om in SimuLink FEM modellen van comsol te integreren met ons Building Energy Simulation model HAMBase, een z.g. integrated coupling. Hierdoor ben ik in staat om snel prototypes te maken van simulatiemodellen (rapid prototyping) én problemen te simuleren die zeer tijdrovend zijn via external coupling (gangbare manier van koppelen).   
 
 
 
Comsol toepassingen voor mechanisch steenonderzoek
 
Modellen
 
2008 -
 
 
Van 2008 werk ik samen met collega en fietsmaat Ad Vermeltfoort. Onderweg van en naar de TUe doen we veel aan intervisie. Daarnaast doen we samen onderzoek naar de mechanische eigenschappen van metselwerk. Ad is de experimentele expert. Ik doe het modelleerwerk in Comsol. We hebben samen numerieke modellen gemaakt voor het scheurgedrag van steenconstructies. Comsol bleek ook erg geschikt voor het simuleren van niet lineair gedrag zoals scheurvorming en rekafhankelijke materiaaleigenschappen
 
 
 
(eerste keer) Editor ISI Journal Educational Engineering
 
Guest Editor
 
2009 
 
De eerste keer dat ik werd uitgenodigd als Guest Editor was in 2009. Het betrof een special over het gebruik van Comsol (Multiphysics) in het engineering onderwijs. Omdat ik via de Comsol conferences de nodige contacten had opgebouwd had ik al snel een aantal auteurs gevonden die ook in het onderwijs werkzaam waren en enthousiast waren over het gebruik van Comsol. Zelf had ik samen met collega Henk Schellen ook een artikel ingebracht over het gebruik van Comsol bij ons vak Heat and Moisture Transfer in Building Constructions.   
 
 

 
Eén van de twee Nederlandse afgevaardigde International EU FP7 project 'Climate for Culture'
 
Wetenschappelijk onderzoeker
 
2009-2014
 
In het kader van de 7e framework programma (FP7) heeft de EU het grootste onderzoek over Cultural Heritage tot nu gefinancierd. Dit internationale project 'Climate for Culture' gaat over het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatveranderingen op het binnenklimaat in monumenten en musea. Samen met collega Henk schellen werken we samen in een team van zo'n 40 Europese onderzoekers en conservators. Van mijn collega's in dit team kreeg ik te horen dat mijn bijdrage aan het project cruciaal was.  De methode die ik had voorgesteld over de modellering van het binnnenklimaat werd overgenomen en toegepast. Hierdoor konden de benodigde simulaties zeer efficient worden berekend en omgezet worden in EU binnenklimaatkaarten. 
            
 
 
Computational Building Physics - Heat and Mass Transfer
 
Ontwikkeling expertisegebied
 
2009 - 2013 
 
Vanaf 2009 ben ik begonnen mijn expertisegebied verder te ontwikkelen door internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Speciaal hiervoor heb ik in deze periode veel buitenlandse universiteiten en instellingen voor korte tijd bezocht bijvoorbeeld voorafgaand en na congressen en internationale project bijeenkomsten. Bij elkaar opgeteld zo'n 50 dagen bij 10 verschillende instanties: KU Leuven, Fraunhofer Munchen, Chalmers Goteborg, DTU Kopenhagen, CTU Praag, TU Dresden, Florence Univ., TU Wenen, Lodz Univ., Labothap Luik.     
  
 

(eerste keer) boek

Auteur

2009


 
In 2009 werd ik uitgenodigd om een update van mijn proefschrift uit te geven als boek. Bij de meeste web boekenwinkels is mijn boek nu te koop (veel handiger is het natuurlijk om proefschrift gratis te downloaden vanaf de TUe site). Tot nu zijn er toch zo'n 400 exemplaren verkocht.
 

 
 
Cursus Academisch Leiderschap
 
Opleiding Certificaat
 
2010
 
In 2010 heb ik de cursus academisch leiderschap met goed gevolg doorlopen. De omvang was in totaal zo'n 10 dagen.
 

 
(eerste keer) PhD onderzoek financiën mede behaald
 
Grant Onderzoek
 
2010
 
 
Samen collega Henk Schellen hebben we 300.000 euro binnengehaald voor PhD onderzoek. Het betrof een prestigieus EU FP7 project 'Climate for Culture' (zie ook verderop).  
 

 
(eerste keer) copromotor
 
Supervisie
 
2010
 
 
 
Van het bovenstaand bedrag hebben we een promovendus aangesteld. Het onderwerp is een combinatie van Physics of Monuments and Computational Building Physics. Dit is mijn eerste copromotorschap.
 

 
Cursus MatLab/SimuLink voor kenniswerkers uit het bedrijfsleven
 
Onderwijs
 
2010
 
In 2010 hebben we diverse kenniswerkers uit het bedrijfsleven tijdelijk over de vloer gehad. Het betrof o.a. medewerkers van Philips, TNO, VDL, DAF, etc. Voor deze groep heb ik een algemene cursus MatLab/SimuLink gegeven. Daarnaast had iedere kenniswerker één of meerdere casestudies waarbij ik samen met cursist de modelvorming en implementatie in MatLab/SimuLink heb gedaan.
 

 
Guest Editor Journal on Building Simulation
 
Erkenning als wetenschappelijk Comsol expert
 
2011 
 
 
Als Comsol expert ben ik gevraagd om een Journal Special samen te stellen over het gebruik van Comsol voor Building Simulation. Mijn contacten van de Comsol conferences kwamen hierbij goed van pas. Dit kan gezien worden als een internationale erkenning als wetenschappelijk Comsol expert.
 

 
Nederlandse afgevaardigde International Energy Agency Annex 58 project
 
Wetenschappelijk onderzoeker
 
2011-2015
 
In 2011 ben ik uitgenodigd om deel te nemen aan het International Energy Agency (IEA) Annex 58 project. Dit project behelst het meten en karateriseren van dynamische energie stromen. Samen met promodus Rick Kramer zijn wij de Nederlandse afgevaardigden bij dit wereldwijde project. 
 

 
 
Basiskwalificatie Onderwijs nieuwe stijl
 
Opleiding Certificaat
 
2012
 
 
Van de faculteit Bouwkunde was ik de eerste docent die het BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) nieuwe stijl behaalde. Dit heb ik behaald in de vorm van het schrijven van een portfolio omdat ik al in bezit was van het certificaat didactisch inwerktraject en natuurlijk veel ervaring had. Op de foto krijg ik het eerste certificaat van de faculteit uitgereikt door de toenmalige opleidingsdirecteur.
 

 
Invited Speaker International Comsol Conference Stuttgart
 
Erkenning als technisch Comsol-expert
 
2012
 
 
In 2012 werd ik (opnieuw) benaderd als invited speaker (een van de vier) voor de Comsol Conference Stuttgart. Met een publiek van zo'n 400 comsol gebruikers was dit voor mij de grootste tot nu toe. Mijn succesverhaal over het toepassen van Comsol is blijkbaar niet onopgemerkt gebleven. Voor mij is dit tevens een erkenning als technisch Comsol-expert.       
 


 
(eerste keer) mede principal investigator PhD onderzoek
 
Grant/copromotor/mede principal investigator
 
 
2013
 
 
De potentie van het gecombineerd onderzoek van collega Henk Schellen: Physics of Monuments en van mij: Computational Building Physics is al vaker genoemd. Een bewijs hiervoor is dat we samen een viertal sponsoren bereid hebben gevonden om een volledige promotieplaats te financieren. Dat is de eerste keer dat ik (mede) principal investigator van een PhD onderzoek ben.   
 

 
TUe breed onderwijs: Toegepaste Natuurwetenschappen
 
Onderwijs 
 
2013
 
 
In 2013 werd ik benaderd om het volledig nieuwe TUe brede eerstjaars bachelor vak toegepaste natuurwetenschappen mede te vorm te geven en te doceren. Dit vak heeft 2 hoofdrichtingen: een fundamentele en een conceptuele variant. Voor de laatste ben ik deelcoordinator. Met een team van 4 collega's (Leo, Frank, Henk & Jos) regelen we bijna alles voor zo'n 800(!) studenten: leerstof, leerboek, colleges, instructies, toetsen, enz, uiteraard in goede samenwerking met de hoofdcoordinator.    
 

 
Afstudeerwerk van Rick Kramer bij beste 10 van de TUe 
 
Erkenning voor de afstudeerkwaliteit van onze studenten
 
2013 
 
Een gezamenlijke afstudeerder van collega Henk Schellen en mij was in 2103 genomineerd voor de beste afstudeerscriptie van de TUe. Het werk behoorde daarmee tot de 10 beste van het jaar. Het afstuderen ging over inverse modeling van museale binnenklimaten. Rick heeft de potentie van dit onderwerp uitstekend vorm gegeven.   
 

 
Guest Editor Building Simulation Journal.
 
Erkenning als wetenschappelijk MatLab/SimuLink-expert
 
2014
 
 
 
Samen met een collega van de KU Leuven hebben we als Guest Editors een special samengesteld in het Journal of Building Performance Simulation. De special ging over het toepassen van moderne modelleersoftware, zoals modelica en MatLab/SimuLink voor gebouwsimulatie. Uiteraard was ik verantwoordelijk voor het Matlab/SimuLink deel. De focus van de special lag vooral op de methodologie van het opstellen van modellen. Daardoor is dit vooral ook een erkenning als wetenschappelijk MatLab/SimuLink-expert. 
 
 

 
EU Maps future indoor climate voor EU FP7 project
 
Modellen & Visualisatie
 
2014
 
 
Voor het prominente Europese Framework 7 project Climate for Culture heb ik het werk van onze promendi toegepast om een uniek inkijkje te geven in het toekomstig binnenklimaat en bijbehorend energiegebruik van musea. Door slim gebruik te maken van 16 verschillende gebouwtypen en klimaatklassen kunnen de meeste klimaatcondities worden gekarakteriseeerd. Deze 16 modellen zijn gebruikt om het binnenklimaat en energiegebruik te voorspellen voor 3 periodes: 1960-1990 (Recent Past) , 2020-2050 (Near Future) en 2070-2100 (Far Future) m.b.v. REMO data (van EU partner Max Planck instituut). Vervolgens heb ik daar EU kaarten van gemaakt (zie foto). Deze bijdrage kan met recht uniek worden genoemd.    
 


Ockhams Scheermes

Modelleerfilosofie

2014

 

In het dagelijks academisch leven kom ik veel modellen van studenten en collega's tegen. Bij de modellen die ik het meeste waardeer, zijn er minder aannames gedaan die de kans lopen niet gerechtvaardigd te zijn in een bepaalde situatie.  Dit lijkt erg veel op Ockhams scheermes maar dan voor modellen i.p.v. verklaringen.  


 

 
Onderzoek t.b.v. van onderwijs

Toepassing wiskundige modellen voor duurzame installaties

2014
 
In de onderwijsvisie van 2014 staat prominent als hoofddoelstelling: Onderzoek ten behoeve van onderwijs. Dit is heel goed van toepassing op mijn MSc keuzevak 7Y700 sustainable systems modeling. Hierin leren studenten zelf wiskundige modellen (ODEs) op te stellen van scratch af aan. Ook leren zijn hoe ze de differentiaal vergelijkingen kunnen implementeren en simuleren in SimuLink. Tot slot leren ze kritisch om te gaan met de resultaten. Op de foto je het schoolbord tijdens mijn cursus met daarop een wiskundig model van een HVAC systeem.  
 

 
Onderzoeksproduct belangrijk

Nieuwe criteria voor beoordelen van onderzoek

2015

 
Vanaf 2015 treden nieuwe criteria in werking voor het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek. De maatschappelijke relevantie wordt nog belangrijker. Voor het eerst worden nu ook de onderzoeksproducten meegenomen. Dat is goed nieuws, want dan wordt één van mijn lange termijn investeringen: het verder ontwikkelen en verbeteren van mijn modellenbibliotheek HAMLab, eindelijk op zijn waarde geschat. HAMLab kun je vinden via mijn startpagina 
 
 
(parttime) Ondernemer 

Start eigen bedrijfje

2015

 
Vanaf begin 2015 ben ik minder gaan werken bij de TUe.  De belangrijkste reden was om meer tijd te hebben voor het opstarten van een eigen bedrijfje: CompuToolAble.

Het innovatieve zit 'm vooral in het optimaal gebruiken van (gecombineerd) MatLab, SimuLink en Comsol. De kennis van en ervaring met deze drie uitgebreide wetenschappelijke software pakketten zijn bij mij in één enkel persoon prominent aanwezig. Dat is volgens mij een vrij unieke situatie waarvan ik nu ook bedrijfsmatig gebruik van ga maken.  
 
 
CompuToolAble 

Startende Ondernemers activiteiten

2015

 
De eerste stappen zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan en het opstellen van algemene voorwaarden. Daarnaast heb ik een bedrijfsnaam bedacht: CompuToolAble. Deze 'one-word-story' naam was vóór maart 2015 nog totaal onbekend op Google, behalve op de twee websites die ik zelf heb gemaakt (klik op figuur links). Het lijkt er dus op dat ik een unieke naam gevonden heb. Vanaf november 2015 is CompuToolAble als merknaam geregistreerd binnen de Benelux en staat mijn bedrijf ingeschreven bij de kamer van koophandel. 
 
 
CompuToolAble 

Bouwen Website

2015

 
Een goede website kan essentieel zijn voor de slaagkans van startende ondernemers. Zo ook voor CompuToolAble. De website heb ik uiteraard zelf gebouwd. Daarbij heb ik ervoor gekozen om het vooral simpel te houden. Deze rechttoe-rechtaan aanpak brengt ook een hogere indexeringsplaats mee bij Google.     
 

Nederlandse afgevaardigde International Energy Agency Annex 68 project
 
Wetenschappelijk onderzoeker
 
2016-2018


In 2015 heb ik een grant binnen gehaald waarmee ik kan deel nemen aan het international Energy Agency (IEA) Annex 68 project. Dit project behelst het integraal modelleren van warmte, lucht, vocht en concentratie in gebouwen.
 1e Internationale Webinar

Erkenning als expert

2016


 

Comsol heeft mij benaderd als gastspreker voor hun webinar reeks. Eind januari 2016 is de webinar live opgenomen voor een groot wereldwijd publiek (>200 deelnemers). Het onderwerp was simulating physics of the built environment. Dit is een mooie erkenning voor mij als comsol expert op het vakgebied van fysica van de gebouwde omgeving.
 
 
CompuToolAble 

Toegevoegde waarde 

2017
 
Na een succesvol eerste jaar heeft de toegevoegde waarde van mijn bedrijf zich bewezen: Het bieden van maatwerk voor modelleer oplossingen als de standaard gereedschappen niet (meer) voldoen. Helaas kan ik geen voorbeelden geven omdat CompuToolAble stricte geheimhouding heeft met (potentiele) klanten.    
 

 

copromotor (Cum Laude PhD)
 
Supervisie
 
2017
 

In juni 2017 is Rick Kramer Cum Laude gepromoveerd. Het onderwerp was ‘Energy conservation in museums by optimizing climate control while preserving collection, building and thermal comfort’. Samen met Henk Schellen heb we Rick tot dit uitzonderlijk mooi resultaat mogen coachen. Ongeveer vijf procent van alle proefschriften komt ervoor in aanmerking, ofwel zo’n tien tot vijftien per jaar.    
 
 

2e Internationale Webinar

Erkenning als expert

2017

 

Comsol heeft mij opnieuw benaderd als gastspreker voor hun webinar reeks.  Het onderwerp was wederom simulating physics of the built environment. Er waren meer dan 400 deelnemers wereldwijd.
 

 ASML

Senior Design Engineer

2018
 

Vanaf 1 februari 2018, ga ik een carrière switch maken door full time in dienst te treden bij ASML als Senior Design Engineer.

Mijn werkzaamheden voor de TUe zijn per bovengenoemde datum volledig beëindigd.
Mijn bedrijf CompuToolAble is stilgelegd.

Ik ben erg blij en ook best trots dat ik voor zo'n mooi bedrijf mag gaan werken.  
De figuren op deze webpagina zijn bedoeld als iconen en zijn deels eigen werk en deels public domain