Kdo jsme

Jilemnický okrašlovací spolek, o.s.,

 

   vznikl v roce 2008. Chceme obnovit činnost Okrašlovacího spolku v Jilemnici, který zkrášloval město v 19. a v první polovině 20. století. Chceme navázat na aktivity tehdejšího předsedy okrašlovacího spolku Rudolfa Kazdy (1862 – 1929), který byl velice činný i v dalších místních spolcích a na jednoho z nejvýznamnějších občanů Jilemnice Jindřicha Ambrože (1878 – 1955), pokračovatele známého propagátora Krkonoš, řídícího učitele v Dolních Štěpanicích Jana Buchara (1859 – 1932).  Jindřich Ambrož byl v Jilemnici od roku 1907 městským tajemníkem, od roku 1936 zastával funkci konzervátora ochrany přírody.

   Naším cílem je přispívat ke zkrášlování podkrkonošské krajiny zejména ošetřením a obnovou zanedbaných a poničených památek. Chceme tak napravovat chyby způsobené bezohledností a pohrdáním, které trvalo 50 let. Kulturní dědictví nám bylo svěřeno generacemi našich předků a naší povinností je o ně pečovat.

Ivan Václavík, starosta spolku
 
 
Podřízené stránky (1): test