Zen in Ooij - 19.45 uur
                                                    
                                       Wakkere Weg
- Dit!
Wakkere Weg - Dit!


Contact

Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N.B. In verband met Corona/Covid-19 gaan de bijeenkomsten vanaf 17 maart niet door tot nader bericht. Voor het virtuele alternatief, zie:


Data
Tweewekelijks op dinsdagavond;
17 september; 1, 15 en 29 oktober; 12 en 26 november; 10 december 2019;
7 en 21 januari; 4 en 18 februari; 3, 17 en 31 maart; 14 en 28 april; 12 en 26 mei; 9 en 23 juni  2020.
Tijd 19.45 - 21.45 uur. Binnenkomen vanaf 19.30 uur. 

Kosten
Er zijn geen vaste kosten aan deze avonden verbonden.
Een vrijwillige bijdrage (dana) is welkom.
    
Aanmelden/afmelden per mail of telefoon (zie Contact hieronder). Graag per keer aanmelden vóór dinsdagavond 17.00 uur in verband met de voorbereiding van ruimte en thee.

Plaats Deze bijeenkomsten vinden plaats in Ooij, Marialaan 75.


Opbouw bijeenkomst:
  • korte toespraak
  • zazen
  • kinhin
  • zazen
  • recitatie en buigingen
  • kopje thee in stilte
  • kopje thee met ruimte voor vragen en uitwisseling


                
  Foto's: Jürgen Budde


Zen.
‘Zen’ is een Japans woord dat wijst naar dit leven, hier en nu.
Het gaat om het complete leven van jou en mij,
met alles erop en eraan. 
Dat is tenslotte alomvattend.
De zenbenadering is een vorm van de weg die Buddha is gegaan.
Buddha zegt: er is leven met lijden, frustratie,
onvrede, onrust, gemis, verdriet, vertwijfeling,
knellende gehechtheid;
er is ook bevrijd en bevrijdend leven,
leven dat aanvaardt, dat durft los te laten
en verder te gaan, dat steeds opnieuw begint.
Het verschil wordt gemaakt door wakker gewaarzijn,
door bevrijdende aandacht,
door open mindfulness.
In lichaam, hart en geest.

Een buddha is een wakkere mens.
Zenweg is Buddhaweg is de Wakkere weg
die jij en ik in dit leven kunnen gaan.
Door wakker te worden ontdekken we wie we zijn,
waaraan en waarom we vaak lijden
(in het groot en in het klein)
en waar bevrijding en vrijheid liggen.
Niet voor eens en altijd, maar telkens opnieuw.
'Vandaag, op dit moment, word ik geboren.'

Zenmeditatie.
Wakker zijn is niet beperkt tot kennis of inzicht,
maar is een doorgaande beoefening die lichaam, hart en geest meeneemt.
In de zenbenadering zijn zitmeditatie en loopmeditatie, ofwel zazen en kinhin,
de basisvormen van deze beoefening.
Vormen die overlopen in je dagelijks leven,
in wat je ook doet,
met wie of wat je ook ontmoet."To Be Waking Up Or Not To Be Waking Up, That Is The Question."

Welkom!

 

Joseph Chigyo Wijsmuller is initiatiefnemer van Wakkere Weg en beoefent zazen sinds 1992.
In 1998 kreeg hij de rol van zenleraar als opvolger van Chris Smoorenburg, die gedurende 25 jaar in Nijmegen introductie in de zen heeft verzorgd via het centrum Pro Mundi Vita en het Han Fortmann Centrum.
Hij werkt in de levende traditie van met name Buddha, Bodhidharma, HuiNeng, Dogen, Kodo Sawaki, Kosho Uchiyama, Taisen Deshimaru, Roland Yuno Rech en Muho Nölke.
Joseph is bestuurslid van de Nijmeegse Zengroep Oshida en mede-organisator van weekendsesshins.
  
Contact 

Joseph Wijsmuller
Marialaan 75
6576 BH Ooij

06-46202064

wakkereweg@gmail.com

www.wakkereweg.nl