PRESENTACIÓ

L’IMPULS DE LES COMPETÈNCIES CIENTÍFIQUES , TECNOLÒGIQUES I  MATEMÀTIQUES: GARANTIA D’INNOVACIÓ I CREATIVITAT A L’EMPRESA

http://xtec.cat/crp-santceloni/orientacioprofessional/jornada1OP4.jpg