Com participar?

Els centres interessats poden participar en tres modalitats: com a oients (simplement com participants), o aportant un panell expositiu de les experiències que es realitzen al seu centre o presentant una comunicació d'una experiència.

L'autèntic protagonista de la jornada és l'alumnat, per tant en aquest últim cas, en el que es presentea una comunicació, seran 3 o 4 alumnes els que compartiran una experiència en un temps màxim de 10 minuts, recolzada amb el suport que consideren oportú: presentacions audiovisuals, filmacions, fotografies, cançons, teatre, aportant diferents tipus de materials físics,...

Si un centre desitja exposar més d'una experiència, a banda de la comunicació per part de l'alumnat, sempre es podrà realitzar en format pòster o panell expositiu.