Jornada SOLSTAC 2018

Programació i robòtica a l'aula - Solsona - 20 d'octubre