1. ÍndexEn aquesta WebQuest hi ha la tasca que han de dur a terme els estudiants de l'assignatura Programació i avaluació del CLE del Màster d'Ensenyament del Català per a l'Acolliment Lingüístic.

Aquest espai conté la presentació de la tasca, el procés per dur-la a terme i totes les activitats que hauran de fer els estudiants, els criteris d'avaluació i un espai per penjar-hi els resultats del treball dels estudiants.WebQuest dissenyada per Carme Bové, professora de Programació i avaluació del CLE (gener de 2013)