Comunicacions - Comunicaciones 10'
https://sites.google.com/site/jornadafigueres2017/

Call for Papers
Si tens una proposta per exposar una experiència del teu centre, o que es pugui aplicar a altres centres, emplena el següent formulari i estudiarem la teva proposta. Totes les comunicacions s'exposaran al públic el divendres 21 d'abril segons el programa previst
Si tienes una propuesta para exponer una experiencia de tu centro, o que se pueda aplicar a otros centros, rellena el siguiente formulario y estudiaremos tu propuesta. Todas las comunicaciones se expondrán al público el viernes 21 de abril según el programa previsto
Títol
Projecte bla bla bla...

Pepit@ ... (@aaaaaaaaa
(Centre - Ciutat)
Altre
 
(Centre - Ciutat)

Enllaç: ...
Título
Proyecto bla bla bla...

Petpit@ ... (@aaaaaaaaaa)
(Centro - Ciudad)
Otro
  
(Centro - Ciudad)

Enlace: ...