Comunicacions - Comunicaciones (15 min.)
https://sites.google.com/site/jornadafigueres2017/


PROGRAMA PROVISIONAL


ROBOLOT 2017: STEAM OLOT
Robolot celebra enguany la seva 16a Edició amb més novetats que mai.
El canvi en els mètodes d'ensenyament que es preveu en la modernització del sistema educatiu, on l'alumne participa de forma més activa utilitzant tècniques d'aprenentatge per projecte, treballs més competencials i contextualitzats a la realitat actual, fa que orientem ROBOLOT al servei d'aquesta nova escola que es perfila.
Es per això que us volem explicar que a ROBOLOT 2017 tenim novetats:
Participació de 4 a 99 anys
Projectes STEAM , on es pot presentar qualsevol projecte que incorpori disciplines de ciència, tecnologia, art i matemàtiques
Impulsió definitiva de reptes amb 3Dbot
Reptes amb 3Dbots, tant amb scratch com arduino
Us explicarem el que podreu veure el 6 i 7 de Maig

Toni Moreno  (@aaaaaaaaa)
INS La Garrotxa
(Olot)
Albert Xirgo  (@aaaaaaaaa)
CRP de la Garrotxa
(Olot)
Neus Garcia
  (@aaaaaaaaa)
Escola Llar Lluís M. Mestras (Olot)
Enllaç: http://www.robolot.org


 
ROBOLOT 2017: STEAM OLOT
Robolot celebra este año su 16ª Edición con más novedades que nunca.
El cambio en los métodos de enseñanza que se prevé en la modernización del sistema educativo, donde el alumno participa de forma más activa utilizando técnicas de aprendizaje por proyecto, trabajos más competenciales y contextualizados a la realidad actual, hace que orientamos ROBOLOT al servicio de esta nueva escuela que se perfila.
Es por ello que os queremos explicar que en ROBOLOT 2017 tenemos novedades:
Participación de 4 a 99 años
Proyectos STEAM, donde se puede presentar cualquier proyecto que incorpore disciplinas de ciencia, tecnología, arte y matemáticas
Impulso definitivo de retos con 3Dbot
Retos con 3Dbots, tanto con scratch como arduino
Os explicaremos lo que podreis ver el 6 y 7 de Mayo

Toni Moreno  (@aaaaaaaaa)
INS La Garrotxa
(Olot)
Albert Xirgo  (@aaaaaaaaa)
CRP de la Garrotxa
(Olot)
Neus Garcia
  (@aaaaaaaaa)
Escola Llar Lluís M. Mestras (Olot)
Enllaç: http://www.robolot.org


 
La robòtica educativa a peu de carrer
El racó dels robotaires som una associació sense ànim de lucre que des de fa 7 anys ens dediquem a difondre la robòtica i la tecnologia entre nens, joves, pares i professors.
Des de fa 2 anys ens hem unit a una altra associació, Base 42, formada per un grup d'adults apassionats de la tecnologia i junts hem pogut obrir les portes del Tecnoateneu de Vilablareix (www.tecnoateneu.cat) gràcies a la col·laboració de l'ajuntament del poble de Vilablareix.
A més de tutoritzar diversos equips de robòtica de competició (SalvauthPark, MiniSalvauthPark, CaldesBOT i RobotGO) també fem taller periòdics i assessorem i ajudem a qualsevol que tingui interès en endinsar-se en el món de la tecnologia i la robòtica educativa: nens, joves, pares, professors ...
També per tal d'arribar al màxim de gent, cada mes de maig, organitzem la jornada de tecnologia i robòtica Gitech (www.gitech.cat) on s'hi fan tallers, conferències, fira de projectes tecnològics, concurs de treballs de recerca de Batxillerat i competicions de robòtica lliure: RoboCAT, robots de sumo i robots dansaires.
La RoboCAT està creada i organitzada per un grup de joves de 18-20 anys, excomponents de l'equip SalvauthPark i membres de l'associació. La RoboCAT és una competició de robòtica amb categories per a totes les edats, fins i tot adults, i que cada any presenta una sèrie de reptes relacionats amb un poble o ciutat de Catalunya o bé un personatge català. Aquest any els reptes proposats giren entorn la figura de Salvador Dalí i la ciutat de Figueres. (www.robocat.cat)

Pep Folch Aldehuelo  (@racorobotaires
Associació El racó dels robotaires (Girona)
Joan Melchor Lladó (@racorobotaires
Associació El racó dels robotaires (Girona)


Enllaç: www.elracodelsrobotaires.cat

 
La robótica educativa a pie de calle
El "racó dels robotaires" somos una asociación sin ánimo de lucro que desde hace 7 años nos dedicamos a difundir la robótica y la tecnología entre niños, jóvenes, padres y profesores.
Desde hace 2 años nos hemos unido a otra asociación, Base 42, formada por un grupo de adultos apasionados de la tecnología y juntos hemos podido abrir las puertas del Tecnoateneu de Vilablareix (www.tecnoateneu.cat) gracias a la colaboración del ayuntamiento del pueblo de Vilablareix.
Además de tutorizar varios equipos de robótica de competición (SalvauthPark, MiniSalvauthPark, CaldesBOT y RobotGO) también hacemos taller periódicos y asesoramos y ayudamos a cualquiera que tenga interés en adentrarse en el mundo de la tecnología y la robótica educativa: niños, jóvenes , padres, profesores ...
También con el fin de llegar al máximo de gente, cada mes de mayo, organizamos la jornada de tecnología y robótica Gitech (www.gitech.cat) donde se realizan talleres, conferencias, feria de proyectos tecnológicos, concurso de trabajos de investigación de Bachillerato y competiciones de robótica libre : RoboCAT, robots de sumo y robots danzantes.
La RoboCAT está creada y organizada por un grupo de jóvenes de 18 a 20 años, ex componentes del equipo SalvauthPark y miembros de la asociación. La RoboCAT es una competición de robótica con categorías para todas las edades, incluso adultos, y que cada año presenta una serie de retos relacionados con un pueblo o ciudad de Cataluña o bien un personaje catalán. Este año los retos propuestos giran en torno a la figura de Salvador Dalí y la ciudad de Figueres. (www.robocat.cat)

Pep Folch Aldehuelo  (@racorobotaires
Associació El racó dels robotaires (Girona)
Joan Melchor Lladó (@racorobotaires
Associació El racó dels robotaires (Girona)


Enlace: www.elracodelsrobotaires.cat 
Python at K-7
Exposo els motius pels quals vaig decidir el 2011 començar a explicar Python des de 1r d'ESO, la manera que ho he enfocat, com s'aplica a totes les matèries per tal de generar transversalitat, l'evolució feta en aquests 6 any i com va lligat al projecte de RaspberryPI i Arduino.
Què explico i com ho explico així com el per què he optat per Python són les raons d'aquesta presentació.

Joan Verdaguer i Codina  (@aaaaaaaaa)
INS Menéndez y Pelayo
(Barcelona)

Enllaç: ...


Python at K-7
Expongo los motivos por los que decidí en 2011 comenzó a explicar Python desde 1º de ESO, la manera que lo he enfocado, como se aplica a todas las materias para generar transversalidad, la evolución hecha en estos 6 año y como va ligado al proyecto de Raspberry Pi y Arduino.
Qué cuento y como lo cuento así como el por qué he optado por Python son las razones de esta presentación.

Joan Verdaguer i Codina  (@aaaaaaaaa)
INS Menéndez y Pelayo
(Barcelona)

Enlace: ...
 
BisuBase
"BisuBase" és un projecte col·laboratiu, de disseny i impressora 3d d'objectes de bijuteria i altres accessoris, dut a terme per alumnes de 1r de Batxillerat del Col·legi Base de Madrid en l'assignatura de Dibuix Tècnic.
En aquest projecte els alumnes dissenyen peces i les representen en dibuix tècnic aplicant els seus coneixements del sistema dièdric, acotació segons normes i altres continguts vistos al llarg del curs. També aprenen a utilitzar programes de disseny en 3D com 123D-Design i Tinkercad. Aprenen a més el funcionament i maneig de la impressora 3D, que els permetrà materialitzar els objectes dissenyats per al seu posterior muntatge, acabat i enfilat.
Al llarg de tot el projecte els alumnes construeixen una pàgina web amb Google Sites, on van registrant l'evolució del treball. També han donat visibilitat al projecte a les xarxes socials Twitter i Instagram.

Ana María Rico Benavides  (@anaricoplastica
Colegio Base (Alcobendas-Madrid)

Enllaç: https://sites.google.com/colegiobase.com/bisubase/p%C3%A1gina-principal
 

BisuBase
"BisuBase" es un proyecto colaborativo, de diseño e impresión3D de objetos de bisutería y otros accesorios,  llevado a cabo por alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Base de Madrid en la asignatura de Dibujo Técnico.
En este proyecto los alumnos diseñan piezas y las representan en dibujo técnico aplicando sus conocimientos del sistema diédrico, acotación según normas y otros contenidos vistos a lo largo del curso. También aprenden a utilizar programas de diseño en 3D como 123D-Design y Tinkercad. Aprenden además el funcionamiento y manejo de la impresora 3D, que les permitirá materializar los objetos diseñados para su posterior montaje, acabado y engarzado.
A lo largo de todo el proyecto los alumnos construyen una página web con Google Sites, donde van registrando la evolución del trabajo. También han dado visibilidad al proyecto en las redes  sociales Twitter e Instagram.

Ana María Rico Benavides  (@anaricoplastica
Colegio Base (Alcobendas-Madrid)

Enlace: https://sites.google.com/colegiobase.com/bisubase/p%C3%A1gina-principal
La impressió 3D: una tecnologia per al disseny d'activitats didàctiques
La impressió 3D és una tecnologia que pot usar-se a l'entorn educatiu amb diferents estratègies i objectius.
Obre les portes a que els docents, de diferents matèries del currículum, puguin crear objectes que permetin plantejar activitats didàctiques basades en l'ús d'aquests objectes. Dissenyar uns objectes per a ser emprats en activitats didàctiques només té sentit quan la solució oferta té un benefici didàctic evident i no es pot obtenir per altres mitjans o té uns costos molt elevats. En la comunicació es presenten objectes que han estat dissenyats amb aquesta mirada per donar suport físic a activitats de matemàtiques, llengües i tecnologia.
El disseny d'aquests objectes i de les activitats ha requerit el treball integrat de professorat de diferents matèries: llengües, tecnologia, matemàtiques, visual i plàstica. Aquest és un valor a destacar en la línia del treball per projectes que s'està adoptant àmpliament a molts centres educatius com una metodologia que contribueix positivament en el desenvolupament de competències i estimula l'interès i la implicació de l'alumnat.

Sergi Muria  (@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Jordi Regalès
(@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Ester Forné
(@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Rosanna Fernández
(@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Enllaç: ...

 
La impresión 3D: una tecnología para el diseño de actividades didácticas
La impresión 3D es una tecnología que puede usarse en el entorno educativo con diferentes estrategias y objetivos.
Abre las puertas a que los docentes, de diferentes materias del currículo, puedan crear objetos que permitan plantear actividades didácticas basadas en el uso de estos objetos. Diseñar unos objetos para ser empleados en actividades didácticas sólo tiene sentido cuando la solución ofrecida tiene un beneficio didáctico evidente y no se puede obtener por otros medios o tiene unos costes muy elevados. En la comunicación se presentan objetos que han sido diseñados con esta mirada para dar soporte físico a actividades de matemáticas, lenguas y tecnología.
El diseño de estos objetos y de las actividades ha requerido el trabajo integrado de profesorado de diferentes materias: lenguas, tecnología, matemáticas, visual y plástica. Este es un valor a destacar en la línea del trabajo por proyectos que se está adoptando ampliamente en muchos centros educativos como una metodología que contribuye positivamente en el desarrollo de competencias y estimula el interés y la implicación del alumnado..

Sergi Muria  (@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Jordi Regalès
(@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Ester Forné
(@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Rosanna Fernández
(@cesirecat) (@cesire_aulatec)
CESIRE (Barcelona)
Enlace: ...
Robòtica amb Realitat Augmentada i visualitzadors VR
La proposta consisteix en la introducció de la robòtica, la Realitat Augmentada i la Realitat Virtual com a recurs per treballar a l’aula i com a eina d’integració i d’inclusió, a nivell de primària. D’aquesta manera, es vol afavorir i reforçar l’assoliment de l’aprenentatge, gràcies a fer-lo molt més lúdic i atractiu de cara a l’alumnat, fomentant al mateix temps la creativitat i el treball en grup. Finalment, esmentar que la introducció dels conceptes bàsics de la programació contribuirà a desenvolupar un pensament estructurat en l’alumnat, repercutint positivament, i de manera transversal, en totes les matèries.

Inmaculada Velasco González  (@aaaaaaaaa
Escola Montessori (Rubí)
Sara Pardo Fernández  (@aaaaaaaaa
Escola Montessori (Rubí)

Enllaç: http://agora.xtec.cat/ceipmontessori/categoria/projecte-robotica/
Presentació: https://drive.google.com/file/d/0B7FB7U2XMq6CenhYUktXR1J1TXc/view
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XWYc0Vjnf2w


Robótica con Realidad Aumentada y visualizador VR
La propuesta consiste en la introducción de la robótica, la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual como recurso para trabajar en el aula y como herramienta de integración y de inclusión, a nivel de primaria. De esta manera, se quiere favorecer y reforzar el logro del aprendizaje, gracias a hacerlo mucho más lúdico y atractivo de cara al alumnado, fomentando al mismo tiempo la creatividad y el trabajo en grupo. Por último, mencionar que la introducción de los conceptos básicos de la programación contribuirá a desarrollar un pensamiento estructurado en el alumnado, repercutiendo positivamente, y de manera transversal, en todas las materias.

Inmaculada Velasco González  (@aaaaaaaaa)
Escola Montessori (Rubí)
Sara Pardo Fernández  (@aaaaaaaaa
Escola Montessori (Rubí)

Enlace: http://agora.xtec.cat/ceipmontessori/categoria/projecte-robotica/
Presentación: https://drive.google.com/file/d/0B7FB7U2XMq6CenhYUktXR1J1TXc/view
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XWYc0Vjnf2w 
Rodarob
Rodarob és un "robot" que explica els diferents jocs del Rodajoc de Vilafant, mentre es passeja entre el públic. els alumnes el dirigeixen amb un comandament.
Vilafant és un poble de la comarca de l'Alt Empordà, al costat de Figueres, que té una població d'uns 5500 habitants.

Susanna Barnó  (@aaaaaaaaa
Escola Sol i Vent  (Vilafant)
Ana Zanca  (@aaaaaaaaa
Escola Sol i Vent (Vilafant)

Enllaç: ...
 
Rodarob
Rodarob es un "robot" que explica los diferentes juegos del Rodajoc de Vilafant, mientras se pasea entre el público. los alumnos lo dirigen con un mando.
Vilafant es un pueblo de la comarca del Alt Empordà, al lado de Figueres, que tiene una población de unos 5500 habitantes.

Susanna Barnó  (@aaaaaaaaa
Escola Sol i Vent  (Vilafant)
Ana Zanca  (@aaaaaaaaa
Escola Sol i Vent (Vilafant)

Enllaç: ... 
Aprenem gaudim amb MAKEY MAKEY
Dins del projecte d'Eric el científic, a principi de curs vaig presentar als alumnes de 2n de primària una activitat amb Makey Makey, concretament, tocar el piano amb bajoquetes.
A partir d'ací hem buscat noves propostes d'aula en les diferents àrees amb Makey Makey (ciències, llengües, música...).

Vanesa Marín Palomo  (@vanesa_marin)
CEIP Manel Garcia Grau  (Castelló de la Plana)

Enllaç: http://elbaguldeleslletres.blogspot.com.es/search/label/MakeyMakey
Aprendemos disfrutamos con MAKEY MAKEY
Dentro del proyecto de Eric el científico, a principio de curso presenté a los alumnos de 2º de primaria una actividad con Makey Makey, concretamente, tocar el piano con judías verdes.
A partir de aquí hemos buscado nuevas propuestas de aula en las diferentes áreas con Makey Makey (ciencias, lenguas, música ...).

Vanesa Marín Palomo  (@vanesa_marin)
CEIP Manel Garcia Grau  (Castelló de la Plana)

Enllaç: http://elbaguldeleslletres.blogspot.com.es/search/label/MakeyMakey

Reviure a Frankenstein
Prova pilot amb alumnes de 4t i 6è  de Primària que havien tret un Excel.lent a matemàtiques per treballar el raonament lògic a través de la robòtica. Potenciant la cooperació amb la tutoría entre iguals d'edat creuada. Introducció a Scratch i utilizació del programa Mblock per fer la programació necesària perquè amb una placa bq el frnakenstein ( de paper) s'aixequès al rebre una quantitat de llum, s'encengui un led i soni una cançó.

Silvia Sillero  (@aaaaaaaaa)
Escola Àngela Roca (Viladecans)
Mª Belén Rodríguez
(@aaaaaaaaa)
Escola Àngela Roca (Viladecans)

Enllaç: https://youtu.be/gMBC4g5GRx0

 
Revivir a Frankenstein
Prueba piloto con alumnos de 4º y 6º de Primaria que habían sacado un excelente en matemáticas para trabajar el razonamiento lógico a través de la robótica. Potenciando la cooperación con la tutoría entre iguales de edad cruzada. Introducción a Scratch y utilización del programa Mblock para hacer la programación necesaria para que con una placa bq el frnakenstein (de papel) se levantan al recibir una cantidad de luz, encienda un led y suene una canción.

Silvia Sillero  (@aaaaaaaaa)
Escola Àngela Roca (Viladecans)
Mª Belén Rodríguez
(@aaaaaaaaa)
Escola Àngela Roca (Viladecans)

Enlace: https://youtu.be/gMBC4g5GRx0


 
Robot 3D a l'Escola
Fa poc vaig anar a l'escola de Navata a fer una xerrada sobre la robòtica i els vaig fer un robot seguint un dibuix de com els agradaria, de tal forma que ara tenen un robot que poden programar en un programa semblant a l'scratch i els ajuda a entrar en el mon de la tecnología i a adquirir la curiositat científica.

Ferriol Pey Comas  (@aaaaaaa
UPC (Terrassa)

Enllaç: ...

Robot 3D en la Escuela
Hace poco fui a la escuela de Navata a dar una charla sobre la robótica y los hice un robot siguiendo un dibujo de cómo les gustaría, de tal forma que ahora tienen un robot que pueden programarse en un programa similar al scratch y les ayuda a entrar en el mundo de la tecnología ya adquirir la curiosidad científica.

Ferriol Pey Comas  (@aaaaaaa
UPC (Terrassa)

Enllaç: ... 
Robotseny - Impuls de la robòtica i la tecnologia a l'àmbit escolar
Mostrar el projecte Robotseny (robòtica educativa en la zona del Baix Montseny)
OBJECTIUS
Formar el professorat en l’àmbit de la robòtica
Introduir el pensament computacional i la robòtica dins el currículum i l’horari lectiu del nostre alumnat
Crear una xarxa de professorat interessat en la tecnologia, pensament computacional i la robòtica
Implementar metodologies competencials
Promocionar el torneig Robotseny com a jornada d’intercanvi i mostra.

Martha Garcia i Vives  (@aaaaaaaaa)
ESC Salvador Sanromà (Llinars del Vallès)
...  (@aaaaaaaaa)
(...)


Enllaç: ...
Robotseny - Impulso de la robótica y la tecnología en el ámbito escolar
Mostrar el proyecto Robotseny (robótica educativa en la zona del Baix Montseny)
OBJETIVOS
Formar al profesorado en el ámbito de la robótica
Introducir el pensamiento computacional y la robótica en el currículo y el horario lectivo de nuestro alumnado
Crear una red de profesorado interesado en la tecnología, pensamiento computacional y la robótica
Implementar metodologías competenciales
Promocionar el torneo Robotseny como jornada de intercambio y muestra.

Martha Garcia i Vives  (@aaaaaaaaa)
ESC Salvador Sanromà (Llinars del Vallès)
...  (@aaaaaaaaa)
(...)


Enllaç: ...

Realitat Virtual per a la Inducció Emocional i Record de Continguts Educatius
Actualment la Neurociència s'està consolidant com un àmbit que ens pot ajudar a comprendre millor com funciona l'aprenentatge i com millorar-lo. Dins d'ella, la neuroeducació aposta per la mediació de les emocions en el procés d'ensenyament aprenentatge. A tot això cal incloure el creixent ús de la tecnologia com és la realitat virtual en l'entorn escolar. De la unió de les tres vessants sorgeix el present estudi. Es va avaluar la inducció emocional i el nivell d'adquisició del coneixement en 56 alumnes de secundària. Per a això es van usar dos suports: casc de Realitat Virtual i Tabletes. Els resultats ens confirmen que la inducció d'una emoció positiva accelera la retenció de coneixement i en l'interès. Això es veu reforçat quan fem servir com a suport la Realitat Virtual. Estudi que està enfocat a donar suport a les teories que defensen la mediació d'emocions en el procés ensenyament-aprenentatge i l'ús potenciador de la realitat virtual en el mateix, ajudant els alumnes a no perdre l'interès en els continguts i que els mateixos quedin fixats a llarg termini.

Elena Olmos  (@Elenaolmosraya
Insituto de Investigación e Innovación en Bioingenieria, Universidad Politécnica (Valencia)
Antonia Cascales  (@Acascales
CPR Región de Murcia (Murcia)


Enllaç: ...


Realidad Virtual para la  Inducción Emocional y Recuerdo de Contenidos Educativos
Actualmente la Neurociencia se está consolidando como un ámbito que nos puede ayudar a comprender mejor cómo funciona el aprendizaje y como mejorarlo. Dentro de ella, la Neuroeducación apuesta por la mediación de las emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje. A todo esto hay que incluir el creciente uso de la tecnología como es la Realidad Virtual en el entorno escolar. De la unión de las tres vertientes surge el presente estudio. Se evaluó  la inducción emocional y el nivel de adquisición del conocimiento en 56 alumnos de secundaria. Para  ello se usaron dos soportes: casco de Realidad Virtual y Tabletas. Los resultados nos confirman que la inducción de una emoción positiva acelera la retención de conocimiento y en el interés. Ello se ve reforzado cuando empleamos como soporte la Realidad Virtual. Estudio que está enfocado a apoyar las teorías que defienden la mediación de emociones en el proceso enseñanza-aprendizaje y al uso potenciador de la Realidad Virtual en el mismo, ayudando a los alumnos a no perder el interés en los contenidos y a que los mismos queden fijados a largo plazo.

Elena Olmos  (@Elenaolmosraya
Insituto de Investigación e Innovación en Bioingenieria, Universidad Politécnica (Valencia)
Antonia Cascales  (@Acascales
CPR Región de Murcia (Murcia)


Enlace: ...

SCIENTIX. Comunitat per l'educació a Europa. Respostes als reptes de la innovació STEM
* QUÈ ES? 
Presentació de SCIENTIX com a comunitat per l'educació STEM. Dimensió Europea. Països i Ministeris amb un mateix objectiu.
* RECURSOS QUE PROPORCIONA
Suport al professorat i a la innovació de robòtica, realitat virtual, realitat augmentada, recursos i materials per l'aula, MOOCs, projectes, tallers, videoconferències, Moodle, servei de traducció de materials i més.

Carmen Diez Calzada  (@mdiez125
Scientix Ambassador (Barcelona)
Marta Fuentes Agustí 
(@aaaaaaaaa)
UAB (Bellaterra)
Sílvia Zurita i Món 
(@szuritamon)
INS Domènec Perramon (Arenys de Munt)

Enllaç: https://goo.gl/VJA0jH
SCIENTIX. Proyecto europeo para la educación en Europa. Respuestas a los retos de la innovación STEM
* ¿QUÉ ES?
Presentación de Scientix como comunidad para la educación STEM. Dimensión Europea. Países y Ministerios con un mismo objetivo.
* RECURSOS QUE PROPORCIONA
Apoyo al profesorado y a la innovación de robótica, realidad virtual, realidad aumentada, recursos y materiales para el aula, MOOC, proyectos, talleres, videoconferencias, Moodle, servicio de traducción de materiales y más.

Carmen Diez Calzada  (@aaaaaaaaa
Scientix Ambassador (Barcelona)
Marta Fuentes Agustí 
(@aaaaaaaaa)
UAB (Bellaterra)
Sílvia Zurita i Món  (@szuritamon)
INS Domènec Perramon (Arenys de Munt)

Enlace: https://goo.gl/VJA0jH