Presentació

Materials i recursos per a la docència en valencià

Durant la Jornada es presentarà material didàctic musical i publicacions musicals per a la docència en valencià. 


Els principals objectius de l’activitat són contribuir a la millora de la formació didàctica dels estudiants i docents, conèixer diferents recursos d’educació musical, afavorir el coneixement i l’intercanvi d’experiències didàctiques innovadores i reflexionar sobre la tasca docent dels mestres i professors de música d’educació infantil, d'educació primària i de les escoles de música.


El públic al qual va dirigida la Jornada és l'alumnat del Grau d'Infantil i del Grau de Primària així com el professorat d'Infantil, Primària, Secundària i Escoles de Música.