HVERDAG!!!‎ > ‎

Teddy Affald

Teddy Affald er min inspiration og forbillede. 

Teddy Affald er en lille, hvid plysbjørn, som for vild for mange år siden og endte i Den Store Stillehavs Affalds Dynge

Han blev reddet fra denne beskidte skæbne af en venlig sjæl. Som tak, har Teddy viet sit liv til at fortælle om 
konsekvensen af svineri med affald og opfordre alle til at gør mange sti ren.  

Teddy Affald siger at alt liv lever affald - det er naturens gang.  Livets affald går ind i naturens forskellige kredsløb og vender tilbage som nyt liv. Men der kan gå koks i det.  Primitive livsformer, såsom algæ pg gær kan komme til at overbelaste kredsløbet - men naturen bare søger får at de dør (næsten) allesammen. 

Mennesket er den i flokken som kan lave affald som ikke umiddlebart kan indgå gå i et kredsløb.  Det gølder mange ting, der er de fysiske, øl dåser, gamle fjernsyn, plastik poser og hvad ved jeg, men der er andre ting.

Den offentlig mening og politikerne er, til en grad, optaget af CO2 - og ingen problem der.  Men CO2 (og metan og latter gas) er ikke bare kilder til klima forandringten, de er også affalds produkter.  Der er mange andre affalds produkter fra den moderne samfund som ikke bare påvirker, men har langtids påvirkning på miløet.  Kviklsølv og amdre tungmetaller bliver udvasket og ender i vandløb, søer og havet.  På sigt, ikke nødvedivis langt, vil vi se store forandringerne i livet i havet som vil være ret kedligt for os.  Havene lever ikke bare mad til os men er et stort hjul i livets process som vi endnu har kun et kort glimt i.  Den Nord Stillehavs Dynge var forud beskrevet af en videnskapsmand og var bekræftet iidt senere af forskerere

"North Pacific Gyre", aka "The Great Pacific Garbage Patch"

Hvis du kigger godt efter, kan du se at der andre "gyre" i havene - og, ja, man har fundet ophobninger af affald også i de andre.  Disse dynge påvirker fugle og fiskeliv på en yderst negative måde.  Faktisk, sammen med opvarming, ophobnig af tung metaller og andet skidt, er det ikke umuligt at der kommer en omvæltning i haverne hvor mikroorganimer slå trump over for ting som fisk - værsgå' og skylle, som tandlagen siger....

Comments