intro

Ban Sen Juku LEMBEKE Suishin Dojo

Intro www.dojo.be

Suishin

In wezen als water

Spontaan en zonder inspanning

Het licht van de maan weerspiegelend

...Van oorsprong is de aard van water rust. In rust is water aan de oppervlakte zonder golven of beroering. Het wateroppervlak zal de maan of een vliegende vogel juist en helder weerspiegelen. Wanneer er golven voortgebracht worden, wordt het beeld van de maan verspreid over de oppervlakte van het water. Het kan niet meer in zijn volheid waargenomen worden. Het wateroppervlak zal in die omstandigheden niet het juiste beeld van wat dan ook kunnen weergeven.

Dezelfde analogie kan worden toegepast op de menselijke geest. De oorspronkelijke toestand van de geest ons geschonken door het Universum was rust. Maar onze geest, gegrepen door de relatieve duale fenomenen van deze wereld, verloor zijn oorspronkelijke rust en vergat de ware toestand van het Universum, van het Absolute Universum. De Universele Geest raakte in onbruik.

(uit :'This is Aikido with mind and body coordinated, door Koichi TOHEI, p17-18)

Suishin Dojo 2008-2019