Gerard Boluijt Gemeentesecretaris Gemeente Cromstrijen

Joop heb ik leren kennen als een persoon die gemakkelijk verbinding maakt op alle niveaus, in staat is in korte tijd heldere analyses te maken en daaraan gekoppeld oplossingsgerichte aanbevelingen te doen die kunnen rekenen op draagvlak van de groep mensen die het betreft.

Angeline Kierkels  Algemeen directeur (CEO)  De Meerlanden 
Joop is een goed communicator op verschillende niveau’s binnen de organisatie, volhardend in het behalen van het resultaat. In een complexe politieke context, weet Joop zijn omgeving goed te managen. Bij Joop heb je als opdrachtgever het vertrouwen dat hij overzicht, inzicht en doorzicht heeft.
Henry Koopman  Directeur Beheer & Handhaving, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost 
Joop Vorst is een no-nonsense manager, open in zijn communicatie, spiegelt de werkelijkheid niet onnodig mooi voor en verlangt zichtbare prestaties van de leiding en medewerkers onder hem. Met plezier heb ik met Joop op een soms wat wetenschappelijke manier het leiden (lijden) van een bedrijf en het vak van (interim)management besproken. Ik kijk met voldoening terug op onze samenwerking. 
Gerard Rikhof Plv. Gemeentesecretaris Gemeente Nieuwegein. 
Joop Vorst was voor de medewerkers van de afd. Reiniging een duidelijke en integere manager, die het productieproces overzag, met medewerkers gesprekken voerde met een hoog realiteitsgehalte, inging op argumenten, reële beslissingen nam, maar niet om de koers van privatiseren en het oplossen van problemen de dagelijkse praktijk heen draaide. Tegelijkertijd was hij in staat op strategisch en operationeel niveau de lijnen t.b.v. de fusie te doordenken en uit te zetten, daarin de verschillende actoren een plek te geven, de discussie te voeren en daarin zo te laveren, dat mede door zijn bijdrage de gemeenteraad tot deze privatisering besloten heeft.
Hans Brouwer  Gemeente Secretaris Goeree Overflakkee 
Joop is een gedreven, resultaatgerichte, maar gelijk ook empatisch optredende interimmanager. Hij weet in korte tijd mensen uit vastzittende verhoudingen te trekken door te bouwen aan draagvlak voor veranderingen. 
Rob Gussekloo  Hoofd Stadsbeheer bij Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Ik heb Joop ervaren als een enthousiaste interim manager die uitstekend weet te sturen op resultaten en noodzakelijk draagvlak niet uit het oog verliest. Joop weet snel de sterke en zwakke kanten van een organisatie in beeld te brengen en een visie te ontwikkelen waardoor zijn interim klus snel meerwaarde genereert voor de betreffende organisatie.

Hans Cornelisse  Burgemeester Gemeente Langedijk Joop

Vorst is strong, convincing and very clear as a interim manager and adviser. Strong strategist. Works with short messages in every stage of the job on the basis of a plan which is available in a few week after starting his job. Does not hesitate when there are opportunities, does the research and gives an advice. Senior in his performance.

 Chrétien van den Bosch  Collega

Joop heeft het in zich om zeer complexe zaken eenvoudig en humoristisch weer te geven waarbij mensen vaak, vanuit de spiegel die zij voor krijgen, over hun eigen gedrag en handelen gaan nadenken. Dit brengt dan zeer vaak de beoogde verandering teweeg.

Berry de Boer  Collega 

Joop is in staat strategische keuzes voor de lange termijn te combineren met noodzakelijke acties op de korte termijn.

                
       
                        

Joop Vorst
De Sitterlaan 141
2313 TM Leiden
T: 071 514 03 70
T: 06 29 055 606
E:
j.vorst@planet.nl