Joop heeft veel ervaring binnen de (lokale) overheid, samenwerkende-­ en verzelfstandigde overheidsdiensten.
Hij heeft een aanwijsbaar trackrecord op het gebied van het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen organisaties en organisatieonderdelen, het ontvlechten van organisatieonderdelen en het (her-) inrichten van nieuwe organisaties. In het bijzonder binnen de gebieden: afvalinzameling, gladheidbestrijding, brandweer en veiligheid- vergunningen en handhaving. Hierbij heeft Joop een bijzondere aandacht voor het bereiken van een aanwijsbare overdrachtswaarde voor de organisatie van de bereikte resultaten.

 

Klik hier voor zijn uitgebreide CV.


                
       

Joop Vorst
De Sitterlaan 141
2313 TM Leiden
T: 071 514 03 70
T: 06 29 055 606
E:
j.vorst@planet.nl