Joop weet in complexe contexten uiteenlopende belangen en tegenstellingen te overbruggen en te komen tot gedragen en toekomstgerichte oplossingen. Joop acteert, bijna moeiteloos, tussen strategisch en operationeel niveau binnen organisaties. Joop heeft veel ervaring binnen de (lokale) overheid en verzelfstandigde overheidsdiensten..

Joop werkt vanuit de kernwaardes:

RESPECT : 
Kijken, luisteren en handelen zonder te (ver)oordelen.
EENVOUD : 
Het overbodige weglaten en de eer aan de mens in de organisatie laten.
SAMENWERKEN : 
Uitwisselen van kennis en samenwerken.
DURF : 
Verleggen van grenzen, het helder benoemen van zaken en het nemen van verantwoordelijkheid

Joop gebruikt hiervoor onder andere de RASCI-methode en vormt samen met Chrétien van den Bosch de RASCI-company.

RASCI: Organisaties zijn steeds op zoek naar methodes om processen en samenwerking tussen mensen te verbeteren.Ze lopen daarbij meestal stuk op de complexheid en de stroperigheid.
Niet zelden gebeurd het dat de gekozen methode "met de mensen op de loop gaat" het duurt te lang, het resultaat blijft uit en het initiatief verdwijnt.
RASCI daarentegen is een eenvoudige, snelle, praktische aanpak die wel snel en blijvende resultaten oplevert. 
Voor meer informatie kunt u onze site 
www.rasci.eu bezoeken.                
       
                          

Joop Vorst
De Sitterlaan 141
2313 TM Leiden
T: 071 514 03 70
T: 06 29 055 606
E:
j.vorst@planet.nl